Debatt Svar på ”Slottsträdgården är privat”, Corren 3/4.

Anders Glassel, Statens fastighetsverk svarar på vår insändare att ”slottsträdgården är privat”. Men det är ju just detta vi vill föra en diskussion om och förändra. Vi kan inte, utifrån vår tolkning, se svaret på annat sätt än ett stelbent ointresse att diskutera frågan och att ”det ska vara som det alltid har varit”.

Anders Glassel hänvisar till representation för landshövdingeämbetet som argument för att låsa in slottsträdgården. Men det kan inte vara rimligt att landshövdingen ska ha en privat trädgård på cirka 15 000 kvadratmeter för tjänsteutövningen. Slottsträdgården beräknas idag kosta oss skattebetalare 2 miljoner kronor (inklusive återplanteringar), utan att Linköpingsborna har tillträde till denna fantastiska trädgård.

Anders Glassel poängterar vidare att en dag om året kan medborgarna beskåda residensets inre omgivningar under den så kallade Slottsträdgårdens dag. Det kan låta generöst, men egentligen är denna ordning befängd och inget försvar för att hålla stängt resten av året. Vi vet att det finns ett stort intresse från Linköpingsborna att besöka slottsträdgården, men vi ifrågasätter varför de ”på nåder” ska boka in denna enda, i förväg bestämda, dag i almanackan och sedan köa för att bli insläppta i trädgården.

I andra län finns det andra lösningar för statens kulturbyggnader. Ta till exempel Kalmar slott och Örebro slott, historiska byggnader i städer av samma storlek som Linköping, vilka är tillgängliga för allmänheten. Där är invånarna stolta över sitt slott och ser det som en fundamental del av stadens historia, väl värd att visa upp. Med lite kompromissvilja och pragmatism hos SFV borde det gå att lösa även i Linköping. Principiellt är det en viktig fråga för många i Linköping.

Därför är vårt förslag: Anser SFV att slottsträdgården av säkerhetsskäl bör hållas stängd vid representation av landshövdingens gäster, kan trädgården på slottsbyggnadens västra sida, ned mot träbebyggelsen i parken, avdelas för representation.

När Anders Glassel hänvisar till den skyddade miljön och biologiska mångfalden i trädgården – vilket är lovvärt – menar vi att nuvarande inhägnad kan behållas för att värna faunan, men att trädgårdens entré vid slottsmuseet öppnas dagtid för att hålla trädgården tillgänglig för allmänheten.

SFV:s vackra ord på sin hemsida om att ”öka den publika tillgängligheten i kulturbyggnader och kulturmiljöer” ekar tyvärr tomt med det svar vi fått och borde innehålla en hel del självkritik. Att hänvisa till att det historiskt har gjorts inskränkningar i slottsprivilegiet tröstar väl ingen i dagens Sverige!

Lars Danielsson

författare och frilansskribent

Sten Swartling

journalist och producent

Björn Svensk

konstnär

Lars Wikström