Replik på "Håll fast vid beslutet om simhallen", 23/1.

I vår artikel om simhallens placering 19/1 angav vi elva argument för att placera simhallen vid Saab Arena, såväl praktiska som ekonomiska skäl talade för Stångebro. I genmäle 23/1 från Kristina Edlund (S) och Elias Aguirre (S) anförs två argument, risken för försening av projektet samt privatisering av Tinnerbäcksbadet om man bara bygger bostäder på Folkungavallen. Inledningsvis, låt oss hålla det partipolitiska spelet utanför denna debatt och samtala som Linköpingsbor och vad som är bäst för kommunen.

Vad gäller försening tar det sex månader att projektera om till nytt läge, den tiden sparar man in under byggskedet då Stångebro är väsentligt enklare att bygga.

Vad gäller privatisering av Tinnerbäcksbadet är vårt förslag snarare att göra badet ännu mer publikt genom att öppna upp området och göra sjön till en levande stadspark. Det är av omsorg om att behålla badet intakt som vi menar att simhallen bör flyttas. Som vi läst i Corren (25/12) kan badsjön komma att minska väsentligt. Den informationen fanns inte med när man tog beslut om placering av simhallen.

Simhallen blir svårtillgänglig i planerat läge med angöring via Hamngatan, S:t Larsgatan, sedan in på en trång bostadsgata för parkering på plan 3–4 i ett p-hus.

Linköping växer över ån och med en placering på Stångebrofältet hamnar simhallen på bekvämt gångavstånd ifrån både befintligt och blivande resecentrum, lättillgängligt för en majoritet av kommunens invånare.

Det finns en bred folkopinion i kommunen för att placera simhallen på Stångebro. Det framgår inte minst av kommentarer på Correns Facebooksida samt omröstning på Corren.se. Här behövs en flexibel attityd. Ta in anbud på bägge placeringarna, se vad som blir faktiska kostnad i respektive lägen och fatta beslut sedan.

I bägge alternativen bör man spara in på och dra ned på läktarkapaciteten. Erfarenhetsmässigt har vi för många läktarplatser i våra kommunala anläggningar.

Lokalisering till Folkungavallen har skett utifrån ett för begränsat perspektiv. Hade man tagit hänsyn till alternativa markintäkter, kostnad för parkeringslösning, utvecklingsmöjligheter för anläggningen, exploateringsmöjligheter med hotell och trafiksituationen på sikt så hade Stångebro varit den naturliga placeringen.

Christer Mård

styrelseproffs

Carl Fredrik Grönhagen

vd Mannersons Fastigheter AB

Michael Cocozza

ordförande Botrygg AB

Per Nilsson

arkitekt