Debatt Svar på "Det kollektiva resandets slut", ledare, 15/1.

Det lönar sig att satsa på modern kollektivtrafik. I ett fyrtiotal länder satsar man nu på byggande av nya höghastighetsbanor. Där man redan har dessa har tåget tagit betydande marknadsandelar från övriga trafikslag, även bilar.

Sluta satsa på kollektivtrafik skriver ledarskribenten Agnes Karnatz i ÖC 15/1. Hon anser att framtida självkörande bilar kommer att slå ut kollektivtrafiken.

Men då bortser man från bilismens många olägenheter. En av mänsklighetens stora utmaningar är ju som nästan alla vet klimatförändringarna. Självstyrande bilar släpper naturligtvis ut samma mängd växthusgaser som människostyrda.

Kollektivtrafiken har många fördelar framför bilismen; tåg är energieffektivare och bekvämare. Tåg kör betydligt snabbare än bilar och ger större möjligheter till vidgade arbetsmarknader. Svenska erfarenheter visar att där man rustat upp järnvägar har resandet ökat kraftigt, se exempelvis Kristianstad–Karlskrona med tiofaldigt resande och Ystad–Simrishamn samt Arboga–Södertälje med mångdubblat antal resenärer.

På sträckan Madrid–Sevilla hade bil och buss sammantaget 44 procent marknadsandel och tåg 16 procent innan höghastighetsbanan. När den moderna järnvägen varit i bruk några år har tågets marknadsandel ökat till 61 procent och bilens minskat.

Ledarskribenten Karnatz uppmanar våra politiker att inte bygga ut kollektivtrafiken. Visst låter det spännande med självkörande fordon. Men det är ju inte själva rattandet av bilen som är trafikens akilleshäl utan de olika miljöeffekterna av en överdimensionerad biltrafik. Dessa nackdelar kan minskas om kloka politiker ger oss valfrihet att i högre grad resa kollektivt. Helst med tåg, då dessa är attraktivare än övriga kollektiva färdmedel.

Ulf Flodin

Järnvägsfrämjandet