Stadsmissionens samarbete med Bris som gör att vi nu kan starta upp två nya skyddade boenden kommer att förändra livet för många barn och mammor varje år. Behovet av skyddade boenden är tyvärr väldigt stort.

Behovet är stort till antalet men det är också viktigt att minnas att ett barn är ett barn för mycket att uppleva våld i sin familj. Och en våldsutsatt kvinna är en våldsutsatt kvinna för mycket.

Omfattningen är svår att ta in. Särskilt för att vi vet att innan frågan om hjälp kommer har våldet pågått under lång tid. Ett våld som kommer från den person som kvinnan älskar eller har älskat. Det är oacceptabelt med ett samhälle där det för varje vecka som går finns kvinnor som drivs till att söka skyddat boende för sig själv och sina barn. Och att de får ett nej. För att de inte får plats.

Det tänker vi göra något åt.

Varje år möter vi runt 3 000 människor i utsatthet och vi vet att för de flesta finns det en trasig barndom i bagaget. En barndom präglad av otrygghet, rädsla och en känsla av att inte duga. Den känslan skapar psykisk ohälsa, våld, självmordstankar och kan leda till ett liv fyllt av ångest och oro.

Vi vill att barn som bor på Stadsmissionens skyddade boenden ska få en trygg barndom, något som alla har rätt till. Stadsmissionen tror på möjligheterna i mötet med varje människa. Vi tror att den mänskliga värme, kunskap och förståelse som våra medarbetare kan bidra med leder till ökad hälsa och hopp.

Vi vill förmedla något vi alla behöver. Något som ingen kan få för mycket av – trygghet, framtidstro och en genuin känsla av att duga. Det gör vi genom konkret handling. En sådan handling är Stadsmissionens skyddade boenden för kvinnor och barn som har upplevt våld.

Sanna Detlefsen

direktor Linköpings stadsmission