Debatt Svar på "Öppna slottsträdgården för alla", 24/3.

Lördagen den 24 mars publicerades debattartikeln ”Öppna slottsträdgården” där bland andra författaren och frilansskribenten Lars Danielsson ifrågasätter varför slottsträdgården i Linköping hålls stängd för allmänheten.

Vid Sveriges länsresidens finns det i anslutning till själva residensen trädgårdar. Nästan alla dessa trädgårdar är privata, som Linköpings, eller halvt privata. Byggnaderna har representationsvåningar och fungerar också som bostäder åt våra landshövdingar. Vissa lokaler i residensen hyrs ut till andra hyresgäster, i Linköping till Slotts- och domkyrkomuseet. Precis som representationsvåningen som normalt inte är öppen för allmänheten, utom vid vissa visningstillfällen, så är även den inre delen av Kungsträdgården en del av denna representativa miljö och därmed privat.

När det gäller Statens fastighetsverks fastighet Linköpings slott har allmänheten tillgång till övriga delar av fastigheten. Den norra delen av Kungsträdgården, den del som ligger närmast Biblioteket i norr, är öppen. I denna del av parken restaurerar Statens fastighetsverk just nu den gamla fruktträdgården. I mitten av 1800-talet gjordes den gamla stallgården om till en promenadpark, Borggårdsparken. En park som är öppen för alla. Den Yttre borggården används vid nyårsfirande, stadsfester och Bondens marknad. Den Inre borggården fungerar som entréyta för Slotts- och domkyrkomuseet.

Varje år finns det också möjlighet att besöka den inre delen av Kungsträdgården under Slottsträdgårdens dag. Förra året var temat den biologiska mångfalden. Trädgården fungerar som en skyddad miljö för vilda växter och djur i den övrigt urbana miljön och är som sådan också viktig.

Anders Glassel

kulturarvsspecialist landskap och park, Statens fastighetsverk