Debatt Replik på "Nya ägardirektiv löser gamla problem", 25/3.

I repliken på debattartikel ”Säg nej till nya ägardirektiv” går Niklas Borg (M) och Muharrem Demirok (C) till angrepp mot Hyresgästföreningen. Det upplever vi osakligt och fokuserar på frågan om ägardirektiven.

Borg och Demirok skriver att man ”kommer använda ägarinflytandet över allmännyttan till att främja en hög produktionstakt samtidigt som vi kommer att premiera humana hyror”. Det är en inställning vi applåderar. Frågan är varför det inte står i ägardirektiven. Om det stått att Stångåstaden ska bygga ett antal lägenheter varje år till humana hyror, hade Hyresgästföreningen självklart ställt sig bakom det. Nu sänks istället kraven på byggande och inget sägs om humana hyror, vilket gör oss tveksamma.

Tydligen har vi också olika infallsvinklar gällande hyresrätter. Borg och Demirok skriver om ”de som tvingas hyra”. Utgår man från att de som hyr på något sätt är tvingade till det och att alla egentligen vill äga sitt boende, är det förståeligt om man vill minska antalet hyresrätter. Vår bild av Linköpings hyresgäster är en helt annan. Vad än debattörerna verkar tro, har de allra flesta valt att bo i hyresrätt.

Vi ställer oss positiva till blandade upplåtelseformer och har inget emot bostadsrätter eller villor och är heller inte principiellt emot att Stångåstaden säljer lägenheter, så länge det görs av rätt anledningar. Att sälja lägenheter för att kunna bekosta byggandet av nya eller renoveringar, är inget konstigt. Det viktiga är att det finns tillräckligt med hyresrätter och att kommunen tar sitt ansvar för att se till det, till exempel genom att bygga även då andra backar. Att då försvaga bolaget genom att sälja utan något tydligt syfte anser vi inte är att ta sitt ansvar från kommunens sida.

Vi hoppas på en ändring i ägardirektiven, där man tar med den beundransvärda inställningen att Stångåstaden ska bygga många nya lägenheter med humana hyror.

Inger Borg

ordförande Hyresgästföreningen Linköping