Med anledning av den uppkomna situationen i Åtvidaberg, enligt tidigare artiklar i Corren, bland annat den 2 juli. I beaktande av att man eventuellt kan hitta giftiga ämnen i området vid det tilltänkta nya kulturcentret (biblioteket) i Åtvidaberg, så blir vi i SD Åtvidaberg än mer skeptiska till att flytta biblioteket.

Man läser om ämnen som till exempel trikloretylen, metallbaserat grafitfett, syrabad för ytbehandling, asbest, zink, mässing med mera. Vi i SD Åtvidaberg anser det vara en självklarhet att en utredning görs av hela området, då denna information av pensionerade före detta anställda som har arbetat på fabriker som legat på området har lagts fram och måste tas på största allvar.

Den miljöutredning som kommunen har beställt och fått från Hifab AB, visar på att det utan någon som helst risk kan bedrivas verksamhet i lokalerna efter att golv och väggar åtgärdas tillsammans med rätt ventilationsteknik. Har vi inte hört det här tidigare? Jo, när det gäller Långbrottsskolan gjordes en utredning som också pekade på att just det problemet gick att åtgärda till en rimlig kostnad. Vad är det som säger att denna utredning stämmer? Långbrottsskolan var ingen högriskbyggnad tidigare men är det numera! Kommer även det nya kulturcentret i framtiden visa sig vara en högriskbyggnad? Det måste utredas grundligt.

Rent ekonomiskt ser det inte heller ljust ut! De sju miljoner kronor som var tänkta från början ser definitivt inte ut att räcka på långa vägar, vi ska inte under några omständigheter använda Åtvidabergsbornas skattemedel på ett oansvarigt sätt. Att delar av projektet som yttre renovering läggs på driftbudgeten är inte okej!

Vi i SD Åtvidaberg motsätter oss helt och hållet flytten av biblioteket och kräver en ordentlig utredning av vad den totala kostnaden kommer att landa på med allt inkluderat, även en eventuell sanering av fastigheten. Att fortsätta med flytten av biblioteket som om inget har hänt är totalt oansvarigt och medför bara en massa merkostnader för Åtvidabergs skattebetalare, då vi i dag inte har något facit i hand vad en utredning kommer att peka på.

Då vi i SD Åtvidaberg ej har någon insyn i utskotten och vad som försiggår i kommunen utan får all vår information från Corren och annan media har vi ej haft en aning om vad som försiggått. Vi Sverigedemokrater i kommunfullmäktige är helt utestängda från all politisk verksamhet i Åtvidaberg! Men, vi kommer att göra vårt yttersta för att få fram information om ovanstående. Tilläggas kan att majoriteten i Åtvidaberg kan börja förbereda sig på att svara på en interpellation vid nästa KF angående dessa frågor.

Jan Svensson

ordförande Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Bertil Jonsson

gruppledare Sverigedemokraterna Åtvidaberg