De flesta asylsökande från Afghanistan som flytt till Sverige får beslut om utvisning. Detta trots att landet befinner sig i krig, som har förvärrats de senaste åren, och trots att många tillhör grupper som är särskilt hotade i hemlandet. Risken för förföljelse har skärpts genom att talibanrörelsen och IS flyttat fram sina positioner och tagit över en stor del av Afghanistan. Detta beskrivs av FN:s flyktingorgan UNHCR i deras senaste gedigna rapport.

Ensamkommande unga utvisas i ännu högre grad än andra, trots att många av dem är extra utsatta genom att de inte växt upp i Afghanistan. Även barnfamiljer utvisas trots kriget.

Att utvisa människor som riskerar förföljelse står i strid mot FN:s flyktingkonvention och EU:s skyddsgrundsdirektiv och även mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter paragraf 14. ”Var och

en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.”

Att utvisningarna går att genomföra beror på att Sverige och EU har tecknat återtagandeavtal med Afghanistan. Avtalet innehåller löften från Afghanistan att ta emot och skydda de utvisade och från EU-länderna bland annat att ge visst ekonomiskt stöd till dem. EU:s återtagandeavtal slöts samtidigt som EU utlovade ett stort biståndspaket till Afghanistan.

Afghanistans parlament nekade att godkänna återtagandeavtalet med Sverige eftersom det innebär tvångsutvisningar av personer man inte kan ta ansvar för. Sveriges regering har sagt att det inte gör något eftersom EU har ett avtal, och därmed fortsätter tvångsutvisningarna under inhumana former.

Återtagandeavtalen ska förlängas i oktober 2018.

Vi protesterar inom hela Europa den 4–8 oktober med live-sändningar från manifestationerna. I Linköping sittstrejkar vi lördag och söndag och på måndagskvällen avslutas demonstrationen med en ljusmanifestation på Stora torget.

Vi protesterar mot att bistånd används för att pressa mottagarlandet att ta emot återvändande. Vi protesterar mot att Sverige fortsätter att tvångsutvisa människor som riskerar att dödas i kriget eller förföljas i Afghanistan.

Vi vill att Sveriges regering river avtalet nu.

Vi vill att Migrationsverket avbryter tvångsutvisningar till Afghanistan på grund av säkerhetsläget.

Väl mött att visa din solidaritet med våra afghanska ungdomar.

Inger Clasinder

ordförande NU – Nyanlända Unga i Östergötland

Hanna Johansson

diakon Svenska kyrkan

Gustav Pettersson

Asylrättsgruppen Linköping

Ellinor Åstrand

#MERmänsklighet