Sverige har en stolt historia som humanitär stormakt, vilket har väckt respekt och beundran världen över. Det är vi som svenskar stolta över. Vi är liberaler och står rakryggade utifrån att det är liberalismens kamp för mänskliga rättigheter som har banat vägen för detta.

Tyvärr kan vi också konstatera att Sverige i takt med att regeringen har försökt möta de högerpopulistiska vindar som blåser över landet har förlorat den humanitära kompassen. Visst gör Sverige även i dag stora insatser på många sätt, men den rättsosäkra och godtyckliga hanteringen från myndigheter som Migrationsverket är oacceptabel. Resultatet av detta är mycket allvarligt.

Enligt den senaste rapporten från Lifos (Center för landinformation och landanalys inom migrationsrådet) den 16 juni 2017 beskrivs det kraftigt försämrade läget i Afghanistan. Enligt rapporten förväntas läget försämras ytterligare, vilket medför ett ökat antal bombdåd, fler döda, fler skadade, förtryck, förföljelser och kaos.

På grund av säkerhetsläget avråder utrikesdepartementet svenska medborgare att åka till Afghanistan. Inte ens svensk militär får förflytta sig till huvudstaden Kabul. Det anses helt enkelt för farligt. Att med det som bakgrund deportera människor, oavsett ålder, till Afghanistan är därför grymt och ovärdigt Sverige. Än värre blir det när de deporterade är ungdomar som tidigare inte ens har satt sin fot i landet. Det blir absurt.

Konsekvensen är att vi i dag deporterar människor som har ingen, eller extremt liten, möjlighet att få någon form av värdigt liv. När Sverige dessutom delvis självt har försatt sig i den nuvarande situationen genom att ta emot många asylsökande hösten 2015 utan att inse vad det innebar måste vi nu ta konsekvenserna. Det är inhumant att kasta ut någon till denna ovissa framtid i Afghanistan.

Enligt studien ”Ensamkommande barn i Sverige” från Stockholms universitet är det de afghanska barnen som jämfört med barn från andra länder har lyckats integrera sig bäst och snabbast kommer ut på arbetsmarknaden. När alla prognoser pekar på att vi i framtiden har problem med personalförsörjning och behöver fler människor i arbetsför ålder är denna form av utvisning utöver den humanitära skandalen även ett slöseri med skattemedel och mänskliga resurser.

Vi kräver att Sverige tydligt värnar och står upp för mänskliga rättigheter. Om inte vi själva står upp för våra ideal, hur ska vi då få andra att göra det? Vi är stolta över att kalla oss liberaler, med en historia av att stå upp för demokrati, jämlikhet och humanism. Detta är viktiga värderingsgrunder som måste finnas med oss i våra beslut både nu och i framtiden.

Det är därför ett måste att Sverige tar ansvar genom att omedelbart stoppa utvisningarna till Afghanistan, samt ge de berörda människorna som i dag finns i Sverige amnesti.

Lars Karlsson

ordförande, Liberalerna Östergötland