När FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor inföll reagerade vi på Novahuset på att alldeles för få nämnde den utsatthet kvinnor i prostitution befinner sig i.

Det anses vara en form av våld på grund av att ett samtycke inte kan köpas, däremot köper de ett övergrepp. Det finns heller aldrig något jämlikt i att köpa sex, då pengar i ett sådant här läge är detsamma som makt.

Trots att man på de flesta håll i landet arbetat aktivt mot sexköp i flera år arbetar inte Östergötlands län aktivt mot detta, och polismyndigheten i regionen bortprioriterar detta. Vissa kanske använder argumentet att prostitution inte är ett problem i länet, men vi möter många stödsökande som vittnar om att det pågår här också.

Vi möter de som har sex mot ersättning i ett försök att dämpa ångesten efter övergrepp. De som våra sociala skyddsnät svikit och som nu säljer sina kroppar för att ens överleva. Personer – precis som du och jag – som blir tvingade av någon annan att sälja sig. De som tror att prostitutionen är det enda de duger till.

”Den lyckliga horan” är en myt och man har inte sex mot ersättning utan att en enorm utsatthet eller tvång ligger bakom och inte alltför sällan är även människohandel inblandat.

Vi har mött stödsökande som visat oss hur de hittar sexköparna på internet. Det finns hundratals annonser från Linköping på en stor hemsida för just sexköp, där män helst vill köpa unga tjejer under 18, men även under 15. Även på vanliga barn- och ungdomssidor får de erbjudanden om att visa sig i webbkamera för en viss ersättning, eller mötas och få pengar, cigg eller kanske alkohol för sex.

Vi hör också om hur socialen inte gör tillräckligt; antingen polisanmäler man inte, lägger ner utredningar eller ser bara till att skydda den utsatte för stunden. Allt detta möjliggör för förövarna att fortsätta köpa sex.

Våra stödsökandes vittnesmål bevisar hur omfattande det här problemet är även i Östergötland, och det är fullkomligt oacceptabelt att man inte jobbar aktivt mot det. Inte bara för att få tag på dem som anser sig ha rätten att köpa någons kropp, utan för att hjälpa de som tvingas sälja sex.

Vi lever i en tid där 7,5 procent av svenska män köpt sex, där tillgången är konstant på grund av att vi alltid är uppkopplade och där det till och med finns en andra klassens prostituerade för att alla ska kunna ha råd att köpa sex. Politiker, socialtjänsten och polismyndigheten måste ta detta på allvar.

Vi på Novahuset gör så gott vi kan för att stötta och hjälpa de utsatta som kommer till oss, men hur mycket vi än vill så kan vi inte göra allt och framför allt inte utan politiker, socialtjänst och polis som samarbetar. Så, det är dags att ni tar ert ansvar nu.

Vill ni inte visa de utsatta att de är värda mer?

Louise Wistfors

Novahuset i Linköping