Kim och Lisa delar VFU-handledare och har endast möjlighet att undervisa en lektion i veckan. Anna däremot har en handledare med avsatt tid för sitt uppdrag och Anna får därför möjlighet att hålla i en lektion om dagen.

Samma kurs men vitt skilda förutsättningar. VFU:n (verksamhetsförlagd utbildning) upptar minst 10 procent av en blivande lärares utbildning. Trots detta finns väldigt få tydliga krav eller riktlinjer för vad studenten ska garanteras på VFU:n. Vi i Lärarnas riksförbunds studerandeförening i Linköping menar att Liu måste ta ett tydligare ansvar för de kurser som erbjuds, även om de genomförs externt.

Förutsättningarna ser alltså helt olika ut för både handledare och studenter beroende på skola och huvudman. Ungefär en tredjedel av LR:s studerandemedlemmar anser att deras handledare inte har den tid som krävs för att tillgodose studentens behov. Det är inte heller ovanligt att en handledare har två studenter samtidigt, vilket av naturliga skäl innebär att varje student får ännu mindre möjligheter till den utveckling och handledning som faktiskt krävs.

Detta är en följd av att det idag är väldigt svårt att hitta handledare, vilket i sin tur beror på att många lärare upplever det som en belastning då de inte kompenseras för det extraarbete som det innebär. Idag har varje huvudman egna modeller för att kompensera handledaren. Vissa väljer att kompensera ekonomiskt och andra genom att frigöra tid i tjänsten. Problemet med det sistnämnda är att läraren får veta att hen ska ha en student hos sig cirka 2 veckor innan praktiken påbörjas. Då är tjänsterna troligtvis redan satta. På en del skolor får inte handledarna någon ersättning alls. Vi menar att universitetet och huvudmännen måste göra det mer attraktivt att vara handledare för studenter. Vi anser också att varje student har rätt till individuell handledning, vilket försvåras i de fall två studenter har samma handledare.

Alla handledare förväntas genomgå en introduktionskurs som behandlar vad det innebär att ta emot en VFU-student. Denna kurs omfattar 3 timmar. Därefter ska handledaren besitta de kunskaper som krävs för att både utveckla och utvärdera lärarstudenters didaktiska och sociala förmågor. Men när handledaren får veta att hen ska ta emot en student med knappt två veckors varsel hinns det ofta inte med. Universitetets bristande planering gör att handledarna inte får de förutsättningar de behöver för att kunna vara de fantastiska handledare som de hade kunnat.

VFU:n är idag den främsta kontakten med vårt framtida yrke och är en relativt stor del av utbildningen. Det är därför viktigt att den håller en hög nivå vilket börjar med handledarna. Handledarna måste få möjlighet att utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt, vilket innebär att de får den tid och fortbildning som behövs. Det är universitetet som ansvarar för lärarutbildningen och måste därmed våga ställa krav på huvudmännen för att kvalitetssäkra den verksamhetsförlagda utbildningen.

Tilda Kalle

ordförande, Lärarnas riksförbunds studerandeförening

Edvin Jensen

vice ordförande, Lärarnas riksförbunds studerandeförening