Denna helg samlas miljöpartister från hela landet i Linköping för att under Kommun- och landstingsdagarna diskutera sin framtida politik. En av de stora politiska frågorna i dag handlar om våra bostäder, eller snarare avsaknaden av desamma. Hälften av Sveriges kommuner lider av bostadsbrist och 80 procent har brist på hyresrätter. Storstadsregionerna och större högskoleorter som Linköping är värst drabbade. Dessutom står vi inför en situation där 90-talets stora barnkullar vill ut på bostadsmarknaden. Det är flera hundratusen unga som vill flytta hemifrån men inte har den möjligheten. Detta är en ohållbar situation som enbart en tillräcklig nybyggnation av främst hyresrätter kan förbättra.

Trots hyresrättens betydelse för såväl den enskilda individen som för hela städers möjlighet att utvecklas har den bostadspolitik som förts under lång tid i Sverige bevisligen lett till en brist på hyresrätter. Hyresrätten är i dag både den dyraste formen av boende och den minst lönsamma sortens bostad att nyproducera. För att komma tillrätta med denna snedvridna marknad krävs följande tre förändringar:

? Individualism

Vi vill ha en bostadsmarknad som styrs av de boendes önskemål, som erbjuder olika upplåtelseformer och som har en öppen och nyanserad prissättning. Vi anser att enskilda hyresgäster i större utsträckning ska få träffa individuella hyresavtal med sin hyresvärd om tillval och frånval. För hyresgästen innebär det ett ökat inflytande över boendet.

? Konkurrensneutralitet

Enligt ny lagstiftning sedan 2011 ska allmännyttiga bostadsföretag nu drivas efter affärsmässiga principer. Detta innebär en rad förändringar för kommunerna som inte längre kan ge bolagen direkt eller indirekt stöd. Här måsta landets kommuner ta ansvar för att lagen får genomslag. Först då får vi en sund och konkurrensneutral hyresbostadsmarknad.

? Rättvisa

Det är 2 000 kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med ett nybyggt småhus eller i en bostadsrätt. Därför föreslår vi tillsammans med Hyresgästföreningen och SABO en skattereform med slopad fastighetsskatt på hyresrätter, skattefria underhållsfonder och att ROT-avdraget även ska gälla hyres- och bostadsrätter.

Det finns förstås betydligt fler åtgärder som också skulle gynna byggandet, men dessa är centrala. Det är glädjande att se att Miljöpartiet i sin nya bostadspolitik är offensiva och framåtsyftande samt att flera av de förslag som vi i fastighetsbranschen prioriterar finns med. Det krävs för att komma tillrätta med den bostadsbrist vi har. Hyresrätten behöver inga subventioner. Den behöver långsiktigt stabila spelregler och förutsättningar för egen bärkraft.