Inför EU-valet måste vi tänka långsiktigt. Förändringar på lång sikt underskattas oftast. De som föds idag kommer att leva efter 2100 och de kommer att få uppleva en förändrad värld som påverkar Sverige.

Vi kan inte ens ta freden för given då de totalitära staternas förakt för grundläggande värden försvårar konfliktlösningar och öst-väst-konfliktens kalla krig redan är tillbaka genom Kinas maktambitioner och Putins rena krigshandlingar. Dessutom kan de många konflikterna i Mellanöstern eskalera och konflikter där kommer att hota världens energiförsörjning.

Men även klimatförändringarna i kombination med folkökningar kan eller kommer att ge katastrofala konsekvenser. Sverige har idag 50 procent självförsörjningsgrad av livsmedel. Sverige kan om 30 år ha 12 miljoner invånare så vi kommer att bygga på mer åkermark. Mer folk, mindre livsmedelsproduktion och dessutom kanske stor livsmedelsbrist i världen på grund av vattenbrist. Det är ändå ett litet problem jämfört med Afrikas där befolkning kan fördubblas inom en generation med mer än en miljard människor. Konsekvenserna för Europa kan bli enorma.

Utvecklingen gör att de demokratiska staterna måste hålla ihop men isolationistisk nationalism växer och extrempartier sympatiserar med Putins styrelseskick. Det hotar EU och den transatlantiska länken.

Valet av Trump och Brexit visar även att skillnaden mellan de nordeuropeiska länderna med kollektiva trygghetssystem och de anglosaxiska ländernas individualism är stor. Det är en hotande utveckling eftersom nationalismen i alla former försvårar den för oss livsviktiga frihandeln.

Men även Kinas utnyttjande av frihandeln för att ekonomiskt dominera världen är ett hot. Vilket påtryckningsmedel har inte Kina mot oss om de hotar med att flytta Volvo till Kina? Vi måste utgå från att Volvo personvagnars hela know-how idag kontrolleras av det kinesiska kommunistpartiet!

Men tyvärr har inte bara nationalismen återuppstått utan även religiös fanatism. Från korståg, till krigen på Balkan visar historien världen över att religioner kan separera, nu senast i Burma. Vi kan inte bortse från att även Europa kan destabiliseras om radikaliseringen av ökande icke integrerade grupper fortsätter.

Hoten är många och Sverige kan inte ensamt möta konsekvenserna av de globala utmaningarna. En isolerad avancerad nationalstat med 10 miljoner innevånare är en orealistisk dröm.

Vi hör till Europa, geografiskt, kulturellt och ekonomiskt. Endast här kan vi göra oss gällande och merparten av de länder som delar våra värderingar finns i EU.

Vi får därför inte låta ett berättigat missnöje med EU:s byråkratiska klåfingrighet spela verklighetsfrämmande, isolationistiska nationalister i händerna genom att fjärma oss från EU.

Vår strävan måste vara att effektivisera EU och bättre utnyttja de möjligheter som EU erbjuder inom bland annat utbildning, forskning, kultur och inte glömma att EU är världens främsta fredsprojekt. Och vilka hjälpte oss när det brann i somras?

Ralf Holmér (M)

ersättare till riksdagen