Den 15 oktober uppmärksammas varje år den vita käppen, den symbol som har blivit det främsta kännetecknet för personer med synnedsättning. Det är ett av de äldsta och främsta hjälpmedlen som personer som lever med en synnedsättning har för att ta sig fram i vårt samhälle, samtidigt som den också uppmärksammar omgivande trafik, fotgängare och cyklister på att det kommer en person som inte ser.

Det var i USA som den idag mest förekommande käpptekniken, Hoovertekniken, uppfanns av blindskolläraren R Hoover i rehabiliteringen av krigsskadade efter andra världskriget.

Hoovertekniken introducerades i Sverige av Anta Ryman, gymnastikdirektör på Tomtebodaskolan, år 1953. Tekniken består i att användaren pendlar käppen över underlaget framför sig, för att på så sätt orientera sig i sin omgivning, känna trottoarkanter eller upptäcka exempelvis lyktstolpar, en trappa eller felparkerad cykel.

Det senare är en av flera orsaker till varför, enligt en undersökning genomförd av Sifo 2015, drygt 20 procent av medlemmarna i Synskadades riksförbund inte rör sig ute i samhället på egen hand. Felparkerade cyklar, elbilar som inte hörs, gatupratare mitt på trottoarerna eller fordon som inte stannar bidrar alla till en otrygg och farlig miljö för den som inte kan se sin omgivning.

Tänk dig själv att du går ute på stan, du ser ingenting och måste förlita dig helt på den vita käppen som du har i din hand. Du vet ungefär var du ska gå, för du har gått samma väg hundratals gånger, men kan ändå inte slappna av. Någon kan ju just idag ha ställt en cykel mitt på trottoaren eller så kan det komma en elbil som du inte hör när du ska korsa gatan.

Det krävs mycket för att du alls ska ge dig ut på egen hand, men alla kan göra skillnad:

- Stanna ditt fordon om någon med vit käpp eller ledarhund vill korsa gatan eller cykelbanan.

- Använd ringklockan. Annars är du en trafikfara för personer med synnedsättning.

- Ställ din cykel i cykelstället så slipper personer med synnedsättning snubbla.

- Saker som står där många går, exempelvis gatupratare, hindrar personer med synnedsättning i deras promenerande.

- Lämna kännbara ledstråk fria från föremål.

- Tysta elbilar och hybrider behöver varningsljud (Blir obligatoriskt fr.o.m. 2021).

- Fråga gärna om personer med vit käpp behöver hjälp om de ser osäkra ut.

Johan Pettersson

ombudsman Synskadades riksförbund Östergötland