Replik till Joakim Magnusson (C), "SD undvek att ta ställning om flytten", Debatt 19/8.

Den 26 november 2014 var det budgetdebatt i kommunfullmäktige i Åtvidaberg, där bland andra Centern lade fram ett flertal reservationer och begärde under sittande möte att det skulle beslutas om dessa en i taget.

Då det blev så att biblioteket kom som en egen reservation och utan att innan ha en möjlighet att prata ihop oss (beklagligt nog genom ett felsteg missade vi att ajournera mötet). Tyvärr blev följden av detta att vi lade ner våra röster, vilket var fel. Joakim Magnusson är säkert medveten om att det är mänskligt att fela ibland och då måste man jobba hårdare för att rätta till felsteg. Att inte vi i SD har jobbat hårt för att rätta till fel som uppstått är en grundlös och orättvis beskyllning.

Vi gör verkligen vad vi kan och har möjlighet till. Vi har redan i mars i år på KF "Budget- och verksamhetsplanearbete 2016–2018" bland annat yrkat på att biblioteket ska vara kvar på nu befintlig plats i centrum. Uppseendeväckande och förvånande nog vägrade ordföranden då vid mötet att ta upp vår reservation mot flytten av biblioteket.

Vi har också lämnat in två interpellationer gällande biblioteket. Nu kan man fråga sig: Vad gör Centern?

Praxis har alltid varit att största oppositionspartiet fått sitta med i utskott och därigenom kunnat påverka och vara en del av det politiska etablissemanget i Åtvidaberg. Vi i SD har förvägrats detta demokratiska självklara. Fantasier och funderingar om att vi inte kontaktat kommunens tjänstemän borde Joakim Magnusson ha behållit för sig själv.

Nu undrar vi i SD varför inte C gör gemensam sak med oss. Motarbeta inte! Utan samarbeta i denna för båda våra partiers och hela bygdens mycket angelägna och viktiga fråga. Nu är tid att rätta till feltagna beslut!

Jan Svensson (SD)

ordförande Sverigedemokraterna Åtvidaberg

Bertil Jonsson (SD)

gruppledare Sverigedemokraterna Åtvidaberg