Tiggeriet i svenska städer är varken värdigt eller önskvärt. Samtidigt är det förkastligt att som i Vellinges kommun försöka förbjuda tiggeriet. Förutom att det saknar stöd i svensk lag är det både diskriminerande och stigmatiserar tiggarna utan att göra något åt tiggeriets orsaker. Det behövs andra lösningar.

Sedan Rumänien och Bulgarien blev EU-medlemmar 2007 och finanskrisen slog till året därefter har tiggeriet blivit en allt vanligare syn i våra svenska städer. Situationen för de 2 miljoner romerna i Rumänien är inte acceptabel och diskrimineringen är strukturell. Många saknar tillgång till sjukvård och skolgång och bor i undermåliga bostäder.

Uppskattningsvis finns det i dag cirka 5 000 EU-medborgare, i de allra flesta fall just romer, i Sverige som försörjer sig främst genom att tigga för en genomsnittlig dagsinkomst på runt 100 kronor. Det är i många fall bättre än den ekonomiska och sociala utsatthet som dessa EU-medborgare upplever i sina hemländer. Och det finns en förklaring till varför det är så illa.

I EU har ojämlikheterna växt i takt med EU:s utbredning. Tiggeriet här i Sverige är konsekvenserna av ett EU som prioriterar företagens villkor framför sin egen befolkning. Det är ett EU där klyftorna fortfarande växer, där arbetslösheten och fattigdomen bitit sig fast.

Vi ser med avsky och stort allvar hur vissa EU-medborgare drivs i händerna på människohandel och bland annat tvingas in i prostitution. Vi behöver därför stärka arbetet med att skapa verkliga och värdiga vägar bort från tiggeri och fattigdom.

1. Rikta stöd direkt till utsatta människor i medlemsländerna. Det generella stöd Rumänien och Bulgarien får har dålig verkan och rinner ut ur systemet genom korruption. Istället bör mer stöd riktas till fackföreningar och organisationer som direkt arbetar med att förbättra romernas situation i sina hemländer. Det behövs investeras i bostäder, skolor, och god hälso- och sjukvård.

2. Använd civilsamhället. Det finns ett fantastiskt engagemang runt om i kommunerna för att hjälpa människor i nöd. Frivilligorganisationer har gjort ett enormt arbete för att hjälpa romer och ge en väg ut ur fattigdomen och tiggeriet. Det arbetet behöver stärkas och utökas inte minst genom Idéburet Offentligt Partnerskap.

3. Stärk det generella stödet till kommunerna. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen höjt det generella stödet till kommunerna med 10 miljarder kronor per år. Det stödet ser vi gärna öka i takt med behoven så att det ekonomiska stödet till civilsamhället garanteras. Vi vill också att romska barn ska få tillgång till skolgång i alla svenska kommuner.

4. Sjösätt ett arbete mot den strukturella anti-ziganismen. En av orsakerna till den flera hundraåriga diskrimineringen av romer är den djupt rotade anti-ziganismen. Det behövs ett strukturellt arbete både på EU-nivå och i varje land för att motverka rasismen mot romer.

Att förbjuda tiggeri riskerar enbart att förstärka den utsatta situation som tiggande EU-medborgare redan befinner sig i. Vi behöver istället motverka den diskriminering som finns både i Sverige och i romernas hemländer och skapa värdiga alternativ för självförsörjning.

Malin Björk

EU-parlamentariker Vänsterpartiet

Linda Snecker

riksdagsledamot Vänsterpartiet Östergötland

Peter Butros

riksdagskandidat Vänsterpartiet Östergötland