Replik på "SD skolkar från uppdraget", 21/6.

Det närmar sig valdagen den 9 september och att LO som är tätt sammanflätat med det socialdemokratiska partiet därför går till propagandistisk attack mot SD förvånar inte.

LO:s återkommande attacker mot SD och andra partier som är politiska motståndare till Socialdemokraterna, är ett demokratiskt problem i Sverige som behöver granskas närmare i samhällsdebatten. LO:s ledning missbrukar grovt sin ställning genom att till höstens val bland annat lägga 30 miljoner kronor på Socialdemokraternas valkampanj, vilket de egna medlemmarna då tvingas finansiera trots att oerhört många av dessa stödjer andra partier, inklusive SD.

Vi ger inte mycket för den ”granskning” av SD som LO nu kommer med från den egna socialdemokratiska Tankesmedjan Tiden. Det är inte på något sätt objektiv forskning som håller akademisk standard, bland annat på grund av språkbruket i granskningen i form av partipolitisk polemik som hade kunnat komma direkt från det socialdemokratiska partiet. Det är tydligt att granskningen inte har en konsekvensneutral utgångspunkt. Hade granskningen varit av mer seriös karaktär hade också saker satts i en kontext, exempelvis hade SD kunnat jämföras med hur det ligger till hos andra partier, och även innehållet i den politik partiet bedriver hade kunnat framhållas, men det görs inte.

SD har mer än tre gånger så många kandidater i länet till valet den 9 september i år jämfört med valet 2014. Att det i partiet finns exempel på tomma stolar i dagsläget vittnar om partiets växtvärk, till följd av en stor och ökande efterfrågan på vår politik. Denna efterfrågan står vi redo att möta upp med kraft inför kommande val.

Vad gäller budgetfrågan i olika fullmäktigeförsamlingar i Östergötland för SD:s räkning så väljer LO i sin ”granskning” att ge en bild som långt ifrån skildrar hela sanningen. Sanningen är den att SD på flera håll i Östergötland, exempelvis i regionfullmäktige och i Linköpings kommunfullmäktige, lagt fram mer omfattande och genomarbetade budgetförslag än flera andra partier under hela mandatperioden.

Avslutningsvis vill vi tillägga att Jimmie Åkesson är vår statsministerkandidat, en betydligt mer kompetent kandidat än såväl Stefan Löfven som Ulf Kristersson.

Jan Svensson

distriktsordförande SD Östergötland

Jonas Andersson

vice distriktsordförande SD Östergötland och riksdagskandidat

Clara Aranda

andre vice distriktsordförande SD Östergötland och riksdagskandidat