EU-parlamentets S-grupp har varit trogna tjänare för ett mer centraliserat EU. Socialdemokraterna är med och tunnar ut den nationella demokratin så att den blir mindre och mindre betydelsefull. Som väntat tiger de om detta i sitt EU-valmanifest.

Socialdemokraternas kandidater till EU-parlamentet sägs vilja fokusera på arbetslösheten och rättvisa arbetsvillkor. Den som tror att politiker skapar jobb är fel ute. Däremot kan politiker, vilket EU bevisat under eurokrisen, skapa arbetslöshet. Det logiska hade varit om denna arbetslöshet, som Socialdemokraterna vill att EU ska bota, förblev en nationell fråga. Det finns ingen anledning att medlemsstater betalar in till EU-budgeten för att sedan plocka ut medel i form av dåliga projekt, som hittills inte har gett några märkbara resultat. Efter Lavaldomen har EU-kommissionen även gjort klart att den inte kommer att lägga något förslag som förändrar arbetsmarknaden i EU.

Socialdemokraterna säger att de ska driva ett socialt protokoll som ska läggas till EU:s fördrag där löntagares rättigheter slås fast. Men det kräver en fördragsändring. Lättare sagt än gjort. Socialdemokraterna själva brände sin chans inför Lissabonfördragets antagande i riksdagen hösten 2008. Hade de då krävt att fackliga rättigheter skulle läggas till i fördraget hade de tvingat hela EU på knä i frågan. Men givetvis vågade de inte det. Nu griper de efter ett nytt halmstrå.

Inte med ett ord vågar Socialdemokraterna beröra frågorna om att EU:s makt över olika politikområden ständigt växer och att deras EU-parti driver en starkt expanderande EU-budget. För vad? EU:s jordbrukspolitik gynnar bara de rikaste, regionalpolitiken ser man ringa resultat av, fiskeripolitiken leder till rovdrift i fattiga afrikanska länders farvatten, EU-byråkrater kräver ständigt nya förmåner och högre löner. Socialdemokraterna är också tysta om införandet av den direkta EU-skatten deras EU-parti, tillsammans med kristdemokrater och liberaler, driver. Under 2013 i EU-parlamentet var kristdemokrater och socialdemokrater eniga i 92,3 procent av alla slutomröstningar med namnupprop. Här hemma går man till val på ideologiska ståndpunkter.

Gabelic och hans kollegor i EU-parlamentet har varit och kommer att vara ja-sägare. Vad EU-parlamentet behöver är röster som står i opposition mot ökad EU-budget, mot införandet av EU-skatt, mot en militarisering av EU och för en lägre EU-avgift.

Skall man få en långsiktig förändring av EU skall man rösta utanför de stora federalistpartierna, men absolut inte på mörkbruna extremistkrafter. Därför är Junilistan oppositionsalternativet för att uttrycka viljan att EU skall vara ett samarbete mellan självbestämmande medlemsländer och att planerna på EU-skatt måste avvisas.