Socialdemokraternas senaste förslag om en extra semestervecka till barnfamiljer osar starkt valfläsk med extra allt. Man kan fråga sig om de inte underskattar väljarna.

Förslaget beräknas kosta miljarder. Vi har idag världens mest generösa föräldraförsäkring. Är det inte bättre att använda pengarna till att satsa på arbetsmiljön inom skola, vård och omsorg – under årets alla dagar.

Det kommer att bli svårt att få igenom ett sådant förslag bland ansvarsfulla politiker i riksdagen. Kan det möjligen vara så att man gör precis som man gjorde inför beslutet om förbud mot vinster i välfärden? Gick fram med ett förslag trots att man visste att det inte skulle gå igenom i riksdagen.

Ett annat exempel på valfläsk är Socialdemokraternas hantering av LSS. Under nuvarande regering har många funktionshindrade blivit utan assistans då regeringen gett Försäkringskassan instruktioner att dra ner på kostnaderna. När detta nu uppmärksammats alltmer av media vill man plötsligt satsa en miljard på LSS. Lena Hallengren, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, säger att ”jag blir bestört när jag ser hur det blivit”. Jag menar att man kan kräva att hon borde veta bättre. Är det med tanke på de som drabbats eller möjligtvis en åtgärd i sista minuten för att inte förlora väljare?

För oss Liberaler är LSS en hjärtefråga, som vår dåvarande partiledare Bengt Westerberg stred för att genomföra. En av de största frihetsreformerna i svensk historia. Den som har omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv som alla andra. Det är inget vi kompromissar om. En röst på Liberalerna är därför en garanti för att LSS återupprättas, inget valfläsk med extra allt!

Åsa Wennergren (L)

förstanamn på Liberalernas kommunlista och ledamot i barn- och ungdomsnämnden