Debatt Svar på "S vilseleder om vårdsatsningar", Emil Broberg (V), 2/3.

Regeringen har genomfört stora satsningar på hälso- och sjukvården i landet. Bland annat har detta inneburit satsningar på förlossningsvården som i Östergötland motsvarar 68 nya barnmorskor. Av regeringens extra satsningar har vi i Östergötland valt att lägga den största delen på att sjuksköterskor får utbilda sig till barnmorskor med full lön under studietiden, men pengar har även gått till exempelvis arbetet med förlossningsskador.

Det är viktigt att se över hur de skattemedel vi får in används på bästa sätt. För att klara av att möta underskotten i hälso- och sjukvården har verksamheterna själva fått komma in med åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. För barn- och kvinnocentrum handlar det bland annat om att minska kostnaderna för inhyrd personal, vilket både innebär en ekonomisk besparing och en kvalitetssäkring.

För oss socialdemokrater är hälso- och sjukvården en högt prioriterad fråga. Vi kommer att behöva kombinera viktiga satsningar med en hållbar ekonomi.

Kaisa Karro (S)

ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden