Mer än 1,4 miljoner svenskar, varav cirka 49 000 östgötar, är drabbade av migrän i olika svårighetsgrad. Svår migrän är en neurologisk sjukdom som består av betydligt mer än bara själva huvudvärken. Utan specialistbehandling är risken stor att den som drabbas får svårt att klara av sin vardag. Under valrörelsen uttryckte en rad partier inom Region Östergötland en vilja att förbättra migränvården – nu är det dags för våra politiker att gå från ord till handling.

Nyligen lade drygt 304 000 östgötar sin röst i regionvalet; många med förhoppning om att ha valt ett parti eller politiker med förmåga att ändra den helt oacceptabla situation som människor med olika former av huvudvärkssjukdom befinner sig i.

Innan valet genomförde Huvudvärksförbundet en enkät bland ledande landstings- och regionpolitiker. Vi ville bland annat veta vad de ville göra i regionen/landstinget den kommande mandatperioden så att personer med kronisk migrän och andra former av svår huvudvärk får tillgång till adekvat specialistvård. I Region Östergötland vill 2/3 av alla svarande partier satsa på utbildning av primärvård i migrän- och huvudvärkssjukdomar och 1/3 vill införa regionalt vårdprogram. Huvudvärksförbundet välkomnar detta och ser gärna även en diskussion om införande av en specialiserad huvudvärksenhet centralt i regionen, för utredning och behandling av patienter med svår migrän och huvudvärk.

En betydande andel av alla migrändrabbade är helt beroende av specialistvård, men möts ofta av kalla handen från sjukvården. Ett exempel på det är en tidigare presenterad analys av Socialstyrelsens olika register, som visar att endast en mycket låg andel av patienterna i samtliga regioner och landsting i Sverige får godkänd injektionsbehandling mot kronisk migrän. I Region Östergötland fick endast 3,88 procent av patientgruppen godkänd behandling för sitt svåra tillstånd, som innebär huvudvärk minst 15 dagar i månaden, varav 8 med migrän.

Ett annat exempel är resultaten från en webbenkät bland landets offentliga neurologmottagningar som visade stora skillnader mellan klinikerna i vilken grad man återremitterar en person med svår huvudvärk eller kronisk migrän tillbaka till primärvården utan åtgärd. Det finns flera orsaker till den nuvarande situationen, men när vi frågade de offentliga neurologmottagningarna så angav de brist på resurser och huvudvärksspecialister som den mest begränsande faktorn för deras förmåga att utreda och behandla de remitterade patienterna.

En bra behandling kan vara skillnaden mellan möjligheten att försörja sig själv och risken att permanent ställas utanför arbetsmarknaden. Men migränpatienter är dessvärre underprioriterade, underdiagnostiserade och underbehandlade. Politikerna i Region Östergötland har nu uttryckt en vilja att rusta upp migrän- och huvudvärksvården. Upp till bevis, politiker. Svik nu inte 49 000 migrändrabbade östgötar och deras anhöriga.

Anna Karin Wallberg

ordförande i Huvudvärksförbundet