Att Region Östergötland befinner sig i ett ytterst allvarligt läge har nog inte undgått någon vid det här laget. Ekonomin är i fullkomligt fritt fall – sjukvården går med en halv miljard (!) minus, vårdplaster saknas och vårdköerna är oacceptabelt långa. Situationen är akut och utvecklingen måste vändas snarast.

Moderaterna och Kristdemokraterna är starkt kritiska till att Region Östergötland befinner sig i den här situationen. Vi har inte bara varnat för vårdkrisen under flera år, vi har kommit med ett antal förslag på åtgärder. Exempelvis presenterade vi våren 2017 ett paket med 24 konkreta förslag för att förbättra situationen den östgötska vården, både på kort och lång sikt. Det var dock förgäves. Den styrande koalitionen (S, MP, C och L) ville inte lyssna och menade att situationen var under kontroll. Facit ser vi nu.

Även professionen har varnat. Medarbetare som arbetar i vården dag som natt, och som hela tiden gör sitt yttersta för att ta hand om patienter i behov av vård, vittnar om en situation som för länge sedan blivit ohållbar. En situation där svårt sjuka patienter skickas till andra regioner för att kunna få vård och behandling innan det är för sent, för att vi inte klarar att ta hand om dem här hemma i tid. Men inte heller professionens rop på hjälp har hörsammats.

Efter höstens val har samma konstellation av partier (S, MP, C och L) tagit på sig ansvaret att fortsätta att styra regionen, i minoritet. Att de gör det just i minoritet blev väldigt tydligt när finansplan för Region Östergötland skulle antas i november. Då fick vi – Moderaterna och Kristdemokraterna – igenom ett stort antal uppdrag till styrelse och nämnder, alla i syfte att vända utvecklingen. Uppdragen handlar om allt från ersättningssystem, kompetensförsörjning och resursfördelning till effektivisering av administrativa processer och en primärvårdsreform.

Två och halv månad har nu gått sedan uppdragen röstades igenom av Region Östergötlands högsta beslutande organ, men väldigt lite har hänt. Den styrande koalitionen måste nu börja leverera, uppdragen ska verkställas. Det kommer kräva förändring i det politiska ledarskapet för att kunna vända den här utvecklingen. Det duger inte längre att stoppa huvudet i sanden och blunda för problemen. Det duger heller inte att fokusera på – i sammanhanget obetydliga – åtgärder som att införa en mobbningsombudsman i Region Östergötland, så som gjordes i koalitionens förslag till finansplan. Situationen är alltför kritisk.

Moderaterna och Kristdemokraterna kommer fortsätta att driva på, med konstruktiva förslag, för att vända den här utvecklingen. Vi kommer vara en blåslampa för att beslutade åtgärder verkställs. Och vi kommer alltid ha östgötarnas bästa för våra ögon. Men ansvaret vilar tungt på den styrande minoriteten, det är upp till bevis nu.

Marie Morell (M)

oppositionsråd i Region Östergötland

Fredrik Sjöstrand (M)

oppositionsråd i Region Östergötland

Per Larsson (KD)

oppositionsråd i Region Östergötland