Debatt Svar på ”Kräv uppkoppling på äldreboenden”, 26/3.

Teknik är redan i dag ett naturligt inslag inom äldreomsorgen i Linköping. Vi ställer krav på att boendena ska jobba med digitala hjälpmedel, till exempel ipad-utbildningar. Vi är i full gång med digitaliseringsarbetet och det sista boendet kommer kopplas upp mot wifi år 2020.

I Fredrik Lundéns debattartikel framgår att Moderaterna vill avbryta digitaliseringsarbetet och i stället införa wifi via upphandlingar. Men tyvärr skulle det ta längre tid. Det praktiska arbetet skulle kunna börja först hösten 2019 eftersom det är då de nya uppdragen börjar gälla.

Med Moderaternas förslag riskerar vi dessutom att få många olika IT-lösningar på olika boenden där kommunen inte har kontroll över installationerna. Det vore olämpligt, både av säkerhets- och tillgänglighetsskäl.

Vi ska ha likvärdighet på alla äldreboenden och då behöver Linköpings kommun ta huvudansvaret för IT-infrastrukturen. Äldreboendenas uppdrag är att leverera god omsorg – inte it-lösningar.

Det är bra att Moderaterna håller med oss om att ensamheten bland äldre behöver brytas, och att äldre ska ha samma möjlighet som alla andra att använda modern teknik för att hålla kontakten med nära och kära. Men att upphandla wifi på alla äldreboenden, som Moderaterna föreslår, är fel väg att gå. Det är en kortsiktig lösning som skulle ta längre tid. Dessutom är den inte säker.

Mikael Sanfridson (S)

kommunalråd med ansvar för äldreomsorg