Debatt Svar på "Oroande Linköpingsfixering i Kinda", Anders Lind (V), 23/2.

Allhamraskolan har kämpat hårt för att hitta elever. Det är sorgligt för oss alla, men det går inte att driva en industriskola utan elever.

Den sista större årskullen som lämnade Allhamraskolan var våren 2014, sedan dess har elevantalet rasat. De sista åren var det enstaka elever som sökte sig till skolan.

Prognosen för 2017/2018 var två elever (två elever som hade delar av utbildningen kvar, noll sökande till programmet i första hand).

Med det som bakgrund blir det ohållbart att driva skolan vidare.

Om vi i Kinda vill ha en fungerande industriutbildning måste arbetsmarknaden hjälpa till genom att skapa praktikplatser. Det är ett bra sätt att lära sig ett yrke och ger möjligheten att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Kinda med Allhamraskolan har alltid haft ett bra samarbete med industriföretag, men under de senare åren har arbetet även där haltat. Grunden för det är att vi inte har elevunderlaget som krävs.

Så nu gäller det att hitta nya lösningar. Exempel på det är utökat samarbete mellan kommunens arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedlingen, Kinda lärcentrum och våra företag som vill växa och utvecklas. Arbetsplatsförlagda utbildningar är Kindas modell.

Ulf Johansson

bildningsnämndens ordförande

Socialdemokraterna i Kinda