Debatt Svar till ”Åtgärder för en grönare landsbygd” 5/7.

Miljöpartister har på sistone flera gånger skrivit debattartiklar i Corren kring vilken positiv kraft för landsbygden partiet är. Nu senast Margareta Fransson och Rebecka Hovenberg torsdagen den 5 juli. Som Centerpartister gläds vi givetvis år att engagemanget för att kunna bo och leva i hela Linköpings kommun då och då – företrädesvis under valår – finns även i andra partier än i vårt eget. Vi är också glada över flera av de initiativ som beskrivs i artikeln, exempelvis den förestående utbyggnaden av bredband till alla hushåll i kommunen till starkt subventionerat pris. Värt att påpeka är dock att detta inte är ett miljöpartistiskt initiativ, utan kommer från Tekniska Verken, med stöd i hela styrelsen.

Det finns emellertid ännu viktigare skäl att kritiskt resonera kring miljöpartiets självbild som landsbygdens vän. Vi betvivlar inte ambitionen, men det finns ett antal punkter där vi ser anledning att ställa landsbygdsrelaterade frågor till miljöpartiets företrädare:

- För oss Centerpartister är de gröna näringarna inte miljöfarlig verksamhet, utan några av de allra viktigaste nycklarna till ett hållbart samhälle. Vilken är er och MP:s uppfattning i denna fråga?

- För oss Centerpartister är den privata äganderätten avgörande för ett gott förvaltarskap av naturresurser, och vi är djupt bekymrade över hur den privata äganderätten idag ifrågasätts inte minst inom skogsbruket. Hur ser er och MP:s uppfattning ut i denna fråga ut?

- För oss Centerpartister är det viktigt att underlätta byggande på landsbygden, där människor själva vill bo. Också nära vatten. Hur ser er och MP:s uppfattning ut i denna fråga ut?

Lars Vikinge, Ordförande Centerpartiet i Linköping

Gösta Gustavsson, Gruppordförande Centerpartiet i Linköping