Debatt Linköpings Kulturskola behöver nya lokaler. De nuvarande stod klara 1987, för 32 år sedan, och mycket har hänt sedan dess: Verksamheten har breddats och blivit en kulturskola. Nu kan man inte bara spela musik utan också lära sig dansa, arbeta med bild och form eller spela teater. Det har varit viktigt för att möta barns och ungas lust till skapande.

1987 var de nuvarande lokalerna bra, men då var verksamheten enbart en musikskola. Orkestrarna fick övningsrum i källaren med förbättrade personalutrymmen och undervisningslokaler.

Men det var då, 32 år är en lång tid. Sedan dess har kulturskolan fått flera nya uttrycksformer som ställer nya krav på lokalerna, lokaler som idag är fyllda till bristningsgränsen. I källaren hålls exempelvis bild- och formundervisningen i fönsterlösa lokaler. Musikrummen är trånga då tidigare enskild undervisning oftast sker i grupp. Kön av framförallt flickor som vill dansa är lång, närmare 400, medan bristen på danslokaler är stor.

Vi socialdemokrater vill utveckla kulturskolan, och vårt förslag är att den ska få nya lokaler vid nya Kungsbergsskolan. Det skulle ge bra möjlighet till samnyttjande av lokaler både för undervisning och konserter. Kulturskolan skulle få en ny och mer välkomnande entré, ett uppehållsrum för väntande elever och föräldrar, lokaler för alla som vill dansa, och plats för nya uttrycksformer.

Enligt vårt och Miljöpartiets förslag skulle skolan stå klar redan 2020, men tyvärr valde den styrande borgerliga alliansen att ta bort kulturskolan i sina planer för nya Kungsbergsskolan. Nu vet ingen när och var kulturskolan kan få nya lokaler, trots det stora behovet. Har Alliansen ens någon plan?

Vill vi på allvar uppmuntra till mer kreativitet, till att unga ska vara aktiva och lära sig saker, behöver vi satsa på kulturskolan. Fler uttryck för skapande är därför väsentligt att lägga till. Några exempel kan vara film, programmering, graffiti eller slöjd. Vi socialdemokrater vet vad vi vill, men frågan är om Alliansen ens är intresserade av att satsa på kulturskolan? Tyvärr ser jag inget sådant tecken.

Niklas Nåbo (S)

vice ordförande kultur- och fritidsnämnden