Våld mot kvinnor och flickor förekommer över hela världen och är ett utbrett folkhälsoproblem. Kvinnor blir utsatta både i och utanför sina hem. Kvinnor blir kontrollerade, misshandlade, våldtagna, bortgifta, könsstympade, utsatta för människohandel och prostitution, ibland går det till och med så långt att de blir dödade. I vissa länder är diskriminering av kvinnor till och med inskriven i lagen. Kvinnors rättigheter erkänns där inte som mänskliga rättigheter.

Effekterna av våldet varierar, men ett är säkert och det är kvinnornas lidande. Lika säkert är också deras barns lidande. Studier visar att barn som bevittnar våld eller direkt utsätts för våld i betydligt högre utsträckning än barn i allmänhet har olika symptom på psykisk ohälsa. Förövarna ställs sällan till svars för sitt agerande eller möter några som helst konsekvenser av sitt handlande.

För snart 20 år sen instiftade FN:s generalförsamling den 25 november som den Internationella dagen mot våld mot kvinnor. En påminnelse om den deklaration som infördes där man slog fast att våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata.

På de flesta håll i världen, och även i Sverige, i vår närhet fortsätter kränkningarna. Det kan vi inte acceptera. Sverige behöver utveckla arbetet med att få ett slut på mäns våld mot kvinnor. Sverige behöver tillsätta resurser som leder till att brottsliga handlingar utreds och får konsekvenser. Sverige behöver stötta utsatta kvinnor och barn och arbeta mer förebyggande för att hindra män att utöva olika typer av våld. Kvinnojouren och Tjejjouren i Linköping vill tillsammans med Linköpings Zontaklubb uppmärksamma denna dag för att avskaffa våldet mot kvinnor.

Matilda Henebäck

ordförande Kvinnojouren och Tjejjouren i Linköping

Kristina Thureé

president Linköpings Zontaklubb