Svar på "Dubbla budskap från Liberalerna", 16/10.

I en replik på min debattartikel ”Stärk Sveriges självförsörjning” skriver Christina Nilsson (SD) att Liberalerna ger dubbla budskap. Hon förklarar sitt påstående genom att hänvisa till att Liberalerna är för frihandel och vill ha ett jordbruk som inte är beroende av EU-stöd. Hon är också undrande över den demokratiska ordning som finns inom Liberalerna, nämligen att det inom partiet kan finnas olika åsikter i vissa frågor. Sverigedemokraternas landsbygdspolitik lyser dock med sin frånvaro i samma artikel.

Jag vill börja med att bemöta kritiken mot att Liberalerna vill ha frihandel. Frihandel är för mig en förutsättning för att kunna upprätthålla vår välfärd och därmed även vår självförsörjningsgrad. Dock ska det vara en frihandel som bygger på fri konkurrens, men på lika villkor. Våra svenska livsmedel håller hög kvalité och är miljömässigt överlägsna den absoluta merparten av de importerade. Genom frihandeln har Sverige en stor exportpotential för vår livsmedelsindustri. Att höja vår självförsörjningsgrad behöver nödvändighetsvis inte minska vår import utan snarare öka exporten. En ökad produktion av livsmedel ger både en ökad självförsörjningsgrad och mer skattekronor till den svenska välfärden. Utan frihandel minskar förutsättningen för båda.

Christinas Nilssons kritik mot att Liberalerna vill minska beroendet av EU-stöd blir mycket märklig, när samtidigt Sverigedemokraterna är emot svenskt medlemskap i EU? På vilket sätt ett sådant ställningstagande ger mer EU-stöd är för mig en gåta?

Avslutningsvis vill jag kommentera att Liberalerna inte är lika toppstyrt som Sverigedemokraterna, som något jag är stolt över. Jag tror nämligen på en demokratisk partistruktur, där alla medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd. Det är nämligen ofta hos gräsrötterna de klokaste och mest verklighetsförankrade förslagen kommer.

Lars Karlsson

riksdagskandidat Liberalerna Östergötland