Socialdemokraterna har kommit med ett av valets hittills mest ogenomtänkta förslag som skriker valfläsk, slöseri och idioti. Förslaget går ut på att föräldrar får en familjevecka med extra ledighet. Varje föräldrer få en vecka så totalt två veckor, betald av staten!

Förslaget beräknas kosta 5,4 miljarder kronor och ska genomföras under nästa mandatperiod. Men de preliminära räkningarna från Svenskt Näringsliv visar att den samhällsekonomiska kostnaden blir 32 miljarder kronor i dagens penningvärde.

För att repetera. Socialdemokraterna vill ge extra ledighet till familjer, där föräldrarna har jobb.

Vad hände med snacket om att de är ett parti för de mest utsatta i samhället? Vad hände med arbetet för att bekämpa utanförskap och arbetslöshet?

Detta sker under en period där statsminister Stefan Löfven dragit ner på antalet LSS-timmar för personer med funktionshinder.

LSS är en av Sveriges viktigaste frihetsreformer. Den ger människor med funktionsnedsättning möjlighet att delta i samhället, arbeta, studera och leva ett vanligt liv. Men det är en reform som nu varit hårt ansatt under senare år, genom regeringens direktiv om besparingar.

Den senaste tidens nedskärningar av LSS har fått orimliga konsekvenser för en av samhällets mest utsatta grupper. Det gäller inte minst alla de barn som har svåra andningsproblem och som behöver hjälp för att kunna leva ett bra liv.

För Centerpartiet är det självklart att barn som inte kan andas själva eller behöver sondmatas ska ha lagstadgad rätt till assistans.

Nu avslöjar SVT dessutom att flera kommuner i Sverige nu bygger boenden för barn med funktionshinder. Det eftersom barnen har förlorat rätten till assistans och deras föräldrar inte orkar med den dygnet-runt-hjälp som ofta krävs. Det här är konsekvenserna av att allt fler personer med funktionshinder de senaste tre åren förlorat statlig assistans.

Centerpartiet vill gå tillbaka till det som är ursprungstanken med LSS – ge personer med funktionsnedsättning rätten att leva som alla andra. Vi måste öka tryggheten för alla de barn, vuxna och deras anhöriga som är beroende av LSS för att klara sin vardag. Ingen ska behöva känna oro för att inte få den hjälp de behöver. Därför behövs långsiktiga villkor för att slå fast rätten till stöd och skapa trygghet för dem som har behov av hjälp.

Centerpartiet vill därför se en lagändring som slår fast att exempelvis andning och sondmatning är grundläggande behov. Vi satsar 700 miljoner årligen för att säkerställa att när lagändringen trätt i kraft ska dessa människor kunna få statlig assistans.

Trots massiva skattehöjningar tycker regeringen sig inte ha råd att låta sjuka barn få det stöd de behöver. Istället går det till Socialdemokraternas förslag om Familjevecka, för föräldrar med jobb, så de kan få lite ledighet, så att de kan ta med sina barn på semester.

Hör ni hur det låter? Låt er inte luras av Socialdemokraterna. En röst på Centerpartiet är en röst för jämställdhet, medmänsklighet och tolerans.

Linköpings toppkandidater

Julie Tran (C)

förstanamnet till regionfullmäktige

Lars Vikinge (C)

förstanmnet till kommunfullmäktige

Muharrem Demirok (C)

andranamnet till riksdagen