Inför nästa mandatperiod i Region Östergötland har MP valt ut tre områden där vi vill åstadkomma förändringar: klimatansvar, digital omställning och en vård nära människan. Det finns tydliga beröringspunkter dem emellan. En gemensam nämnare är att de alla tre styr mot effektivitet och kvalitet. Det kan låta trist men handlar om att vi måste kunna försvara välfärden mot de utmaningar som finns i form av till exempel brist på personal, ökade krav och en äldre befolkning.

Vi som skriver denna artikel är toppkandidater i länets fem valkretsar. Vår utgångspunkt är att ta ansvar för en hållbar utveckling inom de områden som regionen ansvarar för. Vården är viktigast eftersom det är en stor verksamhet som berör många starkt. Men detsamma gäller för exempelvis trafik, kultur och näringsliv.

För att vården ska bli mer effektiv och öka sin kvalitet krävs en större omställning av hur sjukvården är organiserad. Vården måste komma närmare människan. Det innebär bland annat att primärvården behöver byggas ut så att den både ökar sin förmåga att ta hand om patienter akut och blir bättre på att vårda äldre, kroniskt sjuka och människor med psykisk ohälsa. För den senare gruppen måste samverkan med kommunernas vård och socialtjänst stärkas.

En vård nära människan innebär också att inslaget av hemsjukvård och mobil vård utökas. Genom att minska vården inne på sjukhusen blir vården mer anpassad till patienterna. Risken för vårdskador och vårdrelaterade infektioner minskar. Då en vårdplats på sjukhuset är dyrare kan också vårdekonomin förbättras. Kvaliteten i den nära vården blir större än i sjukhusvården då förmågan att hantera komplexa sjukdomsbilder är större. En viktig konsekvens är att den vård som verkligen behöver sjukhusets alla resurser och specialister blir avlastad och därmed får bättre förutsättningar.

Ett viktigt smörjmedel i den beskrivna omställningen är de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Vissa delar av den avancerade sjukhusvården kan bli tillgänglig långt ut på glesbygden. Som patient blir du mer delaktig och medskapande i din egen vård när allt fler digitala lösningar kommer på plats. Patientmöten på distans skapar även större effektivitet i vårdsystemet. Med artificiell intelligens (det vill säga datorer som simulerar mänsklig intelligens) uppkommer nya möjligheter för medicinska bedömningar.

Hur kommer klimatet in då? Ett bra miljö- och klimatarbete bygger på en förmåga att förstå och hantera resursutnyttjandet klokt. Genom att exempelvis ställa krav på klimatsmarta sjukhusmaterial belyses också patientnytta och kostnadseffektivitet. Vårdutveckling, miljöansvar och ekonomi är alltid relaterade. Det är med ödmjukhet som vi vill ta oss an dessa komplexa frågor som en omställning av vården innebär. Det är nödvändigt och en förutsättning för att vården ska förbli intakt och kunna utvecklas vad gäller tillgänglighet, service och bemötande.

Agneta Niklasson (MP)

kandidat till regionfullmäktige, Motala

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

kandidat till regionfullmäktige, Linköping

Bengt Cete (MP)

kandidat till regionfullmäktige, Norrköping

Cvijeta Stojnic Karlsson

kandidat till regionfullmäktige, Ödeshög

Pontus Wessman

kandidat till regionfullmäktige, Kinda