Vänsterpartiet har under flera år pekat på regionens mycket svaga ekonomi och föreslagit en skattehöjning för att förhindra en negativ utveckling med nedskärningar i sjukvården som konsekvens. Då har vi mötts av argument om att detta skulle vara påhitt och helt felaktigt. När Socialdemokraterna nu presenterar sitt förslag om en skattehöjning på 85 öre så använder de precis samma argument som de själva avfärdat gång på gång.

Att man nu föreslår en skattehöjning är ett första steg till insikt om den problematiska situation som sjukvården befinner sig i. Men det är mycket tveksamt om de styrande partierna är beredda att göra de satsningar som behövs för att få ordning på ekonomin och säkra upp personalförsörjningen.

Under mycket lång tid har sjukvården i Östergötland dragits med ekonomiska underskott, totalt över två miljarder kronor de senaste åtta åren.

Dessa underskott är inte resultatet av att man slarvar med ekonomin i verksamheten. I grunden handlar det om att vi blir fler invånare, vi blir äldre och sjukvården kan idag göra mer än för bara några år sedan. När detta sker behöver sjukvården mer resurser för att klara av att upprätthålla tillgänglighet och kvalitet.

Bristen på resurser i sjukvården har gjort att personalen förväntas hinna med att göra allt mer när man jobbar, arbetstiderna är slitsamma och när det saknas personal så sliter det ännu hårdare på de som jobbar. Detta har lett till att många verksamheter tappar stora delar av den kompetenta personalen och med det står vårdplatserna tomma och köerna växer. Detta leder i sin tur till att man tvingas att ta till mycket dyra lösningar som till exempel hyrpersonal och att köpa vård i andra delar av landet.

Hade man istället tagit tag i dessa problem tidigare och faktiskt sett till att sjukvården fick de resurser som man hade behov av hade arbetsvillkoren för personalen kunnat se helt annorlunda ut. Om omtyckta arbetstidsmodeller hade kunnat utvecklas och lönerna motsvarat kompetensen så hade vi idag inte behövt diskutera personalbrist, köer och stängda vårdplatser.

Att vi nu betalar ett högt pris för bristen på förmåga att i tid se problemen och ta ansvar för en fungerande sjukvård är tragiskt. Den skattehöjning som de styrande partierna nu föreslår hade sannolikt inte behövt bli så hög om man hade tagit tag i dessa problem i tid. De besked som lämnats kring hur de ekonomiska tillskotten ska användas gör mig dessutom orolig för att sjukvården, trots dessa tillskott av resurser, kommer ställas inför besparingskrav även fortsättningsvis. Så sjukvårdskrisen är på intet sätt löst med enbart en skattehöjning.

Emil Broberg

gruppledare Vänsterpartiet Region Östergötland