Region Östergötland har i grunden en väldigt bra hälso- och sjukvård, med hög kvalitet och med tillgänglighet till vården som länge varit bland den bästa i landet. Regionen har också under flera år toppat listorna för ”bästa sjukhus” i Dagens Medicins ranking.

Men trots detta finns det stora problem. Bristen på sjuksköterskor inom vissa områden ledde nyligen exempelvis till att vissa planerade operationer fick ställas in, man hade helt enkelt inte vårdplatser så det räckte.

Hälso- och sjukvårdsverksamheten har under lång tid haft underskott. Ett åtgärdsprogram är nu beslutat, men den ekonomiska redovisningen för februari 2018 visar att sjukvården redan har ett minus på över 70 miljoner. Om den trenden håller i sig så kommer underskottet att hamna på cirka 300 miljoner kronor när året är slut.

Vi går nu mot en sommar som riskerar att bli den tuffaste i sjukvården på många år. Det är framför allt Universitetssjukhuset i Linköping som har stora bemanningsproblem. Det finns många olika orsaker till de problemen, och de har heller inte uppkommit över en natt, utan det är en trend som har funnits länge. Vi kan bara konstatera att tillräckliga åtgärder inte har vidtagits och att handling nu krävs.

I samband med regionstyrelsens möte i dag, den 12 april, kommer Moderaterna och Kristdemokraterna återigen att lägga konkreta förslag för att komma tillrätta med vårdkrisen i Östergötland.

Vid det här mötet har vi tre konkreta förslag som vi hoppas den S-ledda majoriteten kommer att bifalla. De är att:

1) göra en översyn av hälso- och sjukvårdens lednings-, styrnings- och beslutsstruktur i syfte att stödja en hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet, god kvalitet och stor delaktighet.

2) utöka OB-tillägget som ersättning till den utfasade 24/7-bonusen.

3) starta en översyn och ett utvecklingsarbete för att skapa väl fungerande arbetstidsmodeller, arbetet ska ske i nära samverkan med medarbetare och fackliga företrädare.

Detta är tre konkreta förslag som vi vill att majoriteten ska arbeta med omgående. Vi moderater och kristdemokrater värnar om vår region. Vi vill att vi ska ha en så god vård som möjligt och en så bra arbetsmiljö som möjligt för våra medarbetare. I grunden handlar det om att fokusera på det som är vår kärnverksamhet, ”back to basic” skulle man kunna uttrycka det.

I det läge som Region Östergötland befinner sig i just nu så måste tillgänglighet, kvalitet och delaktighet sättas i fokus, det är först då som vi kan få en bra vård och en bättre hälsa – för alla.