Replik på "Avlasta vårdens personal", Per Larsson (KD) och Emma Henriksson (KD), 18/4.

Kristdemokraterna lyfter i ett debattinlägg den 18 april vikten av vårdserviceteam för att avlasta medarbetarna inom hälso- och sjukvården. I Östergötland har vi ett pågående projekt med vårdnära service som ska rapporteras av under året. Vårdnära service är de arbetsuppgifter som utförs inom vården som är kopplade till den service som levereras. Dessa kan exempelvis vara:

- Lokalvård på patientnära ytor

- Måltidshantering

- Förrådshantering

- Transporter av patienter och prover

Alltså precis det som kristdemokraterna efterfrågar.

Vi har redan tidigare genomfört projekt för att utveckla vårdnära service genom att utveckla administrationen för förrådshanteringen så att den inte belastar undersköterskor, sjuksköterskor eller läkare. Genom att utveckla konceptet med ytterligare service frigörs tid för vården och bättre möjligheter att rekrytera rätt personal skapas, samtidigt som förbättringar inom patientsäkerhetsarbetet möjliggörs. Sammantaget kan detta leda till nöjdare patienter trots högre förväntningar på servicenivån i vården.

Vi ser även ett behov av uppgiftsväxling mellan olika sjukvårdande yrkesgrupper och att avlasta en del administration. Därför pågår ett arbete med rätt använd kompetens som handlar om att se över vilken yrkeskategori som ska göra vilka arbetsuppgifter. Målet med detta är att frigöra mer tid för medarbetarna att möta patienter. Det är bra att vi är överens om att vi behöver fler yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården för att frigöra mer tid till patientmöten och höja kvaliteten på vården.

Kaisa Karro (S)

regionråd