Svensk sjukvård är bra. Internationellt rankas vi nästan alltid bland världens tryggaste länder att bli sjuk i. Samtidigt ser vi att det finns utmaningar. Trycket ökar eftersom vår befolkning blir allt fler äldre med flera sjukdomar. Det sätter press på ekonomin och målet att alla ska få den vård de behöver så snabbt det går.

En oroväckande faktor är vårdrelaterade skador som ökar i Sverige. Allt fler drabbas av skador eller sjukdomar efter att de varit i kontakt med vården. Det handlar om vårdrelaterade infektioner från förkylningar till betydligt allvarligare infektioner. Det handlar också om tryckskador eller förlossningsskador som kan leda till att patienterna behöver vara just patienter längre än nödvändigt.

Våra medarbetare i Region Östergötland vill alltid patienternas bästa i alla situationer. De gör ett fantastiskt jobb. Samtidigt vet vi att de ibland inte riktigt räcker till. Det handlar om underbemanning, att det finns en överbeläggning av patienter eller att de saknar kompetens och/eller rutiner. Här har vi ett stort arbete framför oss med att förebygga vårdskador och sjukdomar genom att satsa på patientsäkerheten.

Koalition för Östergötland, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet, vill därför utlysa 2018 till patientsäkerhetens år. Under året kommer vi lägga stor kraft på att vända trenden så att färre patienter drabbas av nya åkommor under sitt besök eller i sin behandling. Det gör vi bland annat genom att satsa på kompetenshöjning hos våra medarbetare. Vårdutbildade medarbetare ska få mer tid till patienterna. På så sätt kan exempelvis städning och andra arbetsuppgifter skötas av andra medarbetare.

En annan viktig faktor för att minska vårdskador är att förändra var patientkontakter sker. Digitalisering och modernisering av vården gör det lättare för patienter att stanna hemma i större utsträckning. Många tester kan göras i hemmet, mobila team med läkare kan besöka patienterna där de bor och samtalen kan föras via digitala lösningar.

I Region Östergötland har vi en nollvision när det gäller vårdskador och patientsäkerheten är viktig både hos beslutsfattare och bland medarbetare. För att vi ska uppnå vårt mål behöver vi stärka alla led i vården. Oavsett om du besöker en vårdcentral, ett sjukhus eller en specialistmottagning ska du inte riskera att drabbas av någon infektion eller skada. Tillskrivna läkemedel behöver kontinuerligt ses över och arbetet med e-hälsa måste intensifieras.

Den nya vården börjar nu märkas. Vi har öppnat vår digitala vårdcentral för en enklare kontakt mellan våra medarbetare och patienter. Våra mobila team, där vissa nu även har mobil röntgen med sig, fungerar mycket bra. Våra satsningar på mer tillgängliga vårdcentraler börjar ge effekt. Vi kan fortfarande se att vi har mycket att ta tag i och att vi har många utmaningar att möta, men vi känner en framtidstro och att vi är på rätt väg. Vår blocköverskridande koalition har tydligt visat färdriktning in i framtiden. Nu kommer vi ta initiativ till att 2018 blir ett år där patientsäkerheten prioriteras.

Mats Johansson (S)

gruppledare

Margareta Fransson (MP)

gruppledare

Göran Gunnarsson (C)

gruppledare

Anita Jernberger (L)

gruppledare