Debatt Svar på "S tittar framåt för vården", 7/9.

Socialdemokraterna visar med all önskvärd tydlighet att de helt saknar insikt om de problem som sjukvården i Östergötland står mitt uppe i. Och som vårdens medarbetare har att kämpa med varenda dag. Det är beklagligt. Än mer beklagligt är att de högst ansvariga S-politikerna inte med ett enda ord vänder sig till alla de östgötar som, i detta nu, väntar på att få den vård som bedömts att de behöver. En del får vänta längre vad som är lagligt, andra skickas till andra landsting. Vad har Mats Johansson och Kaisa Karro egentligen att säga till dem? Inget?

Nej, istället hakar de upp sig på en – av Corren satt – rubrik och ägnar sedan resten av sin text åt hur en S-regering skulle lösa vårdens problem. Givetvis slänger de sedvanligt in en rad om moderata skattesänkningar, trots att de mycket väl vet att det inte finns ett enda parti i Region Östergötland som föreslår sänkt landstingsskatt. Debattknepet är lika fult som gammalt.

Problemet är ju bara att vårdköerna nästan femdubblats under Socialdemokraternas tid i ledning – trots löfte förra valet om en köfri vård. Vårdsveket är ett faktum. Det är inte trovärdigt att nu slå på stora trumman och försöka hävda att en ny S-regering skulle lösa vårdens problem.

När vi styrde halverades vårdköerna, vi kan göra det igen. Våra tre prioriteringar, om vi får östgötarnas förtroende är;

1) Att korta de växande vårdköerna

2) Att förbättra villkoren för vårdens medarbetare

3) Att få ordning och reda i den skenande ekonomin

Bakom dessa tre punkter finns ett batteri av åtgärder. Region Östergötland förtjänar ett nytt ledarskap. Moderaterna är redo att ta det ansvaret.

Marie Morell (M)

oppositionsråd

Fredrik Sjöstrand (M)

oppositionsråd