LÄS MER: Markus Wiechel svarar på brevet

Hej Markus.

Jag skriver till dig, som en östgötsk beslutsfattare till en annan. Vi känner inte varandra. Jag tror knappt vi har träffats i politiska sammanhang. Låt mig börja med att kort presentera mig själv. Jag heter Muharrem. Jag är född och uppvuxen i Sverige, är svensk medborgare, betraktar mig som en god samhällsmedborgare och jag är muslim. Just det sista, att jag är muslim, är anledningen till att jag skriver till dig.

Sverigedemokraterna har precis haft sina landsdagar, partiets högsta beslutande organ. En av era medlemmar, Martin Strid, lyckades under dessa dagar göra sig rikskänd genom sitt fasansfulla uttalande om att muslimer inte fullt ut är människor. Ja, han sa just så i sitt inlägg. Han tyckte dessutom att det var er uppgift att ”befria” muslimer från islam. Hans inlägg är ett grovt övertramp, det är ganska tydligt. Fast minst lika förfärande är den totala avsaknaden av reaktion, i en lokal full av åhörare. Där satt allt från vanliga ombud till gruppledare i kommuner och regioner. Där satt partitoppar som gruppledaren i riksdagen och partisekreteraren.

Och där satt du, Markus Wiechel. När Martin Strid säger att muslimer inte är människor, då sitter du i lokalen och lyssnar. Jag har tittat på inslaget flera gånger och du sitter bredvid partiledningen och lyssnar på allt som sägs. Varför reagerade du inte, Markus? Kände du inte instinktivt att uttalandet var över gränsen? Skrek inte hela din intuition att detta uttalande var rasistiskt och hatfullt? Inte ens i efterhand har du kommenterat detta, Markus. På sociala medier tackar du dina partikamrater för spännande och intressanta debatter, som ska rusta er för valet. Inte någonstans markerar du mot det uttalande som du bevittnade från talarstolen. Ska jag tolka det som att du ansåg Martin Strids uttalande om muslimer som spännande och intressant?

Jag är inte en särskilt praktiserande muslim. De gånger jag besökt moskén de senaste åren är nog lätträknade. Likväl betraktar jag mig kulturellt som en muslim vilket gör att jag tar oerhört illa vid mig av det faktum att ett ombud vid era landsdagar, helt oemotsagt, kan säga att jag inte är 100 procent människa. Han säger dessutom, återigen oemotsagt, att SD ska befria mig från islam. Förstår du vilken oro detta skapar hos mig, och alla andra muslimer, Markus? Uttalanden likt detta avhumaniserar en hel grupp människor och öppnar upp för hat, hot och trakasserier. Och i slutändan kanske ännu värre öden. Det är inte första gången i historien som människor av en annan religion avhumaniserats. Och varje gång har det slutat i tragedi.

SD är ett riksdagsparti som gör anspråk på att utgöra regeringsunderlag. Frågan är vilka värderingar du hade tänkt att ni skulle tillföra en svensk regering. Jag hoppas du förstår att jag vill veta vad du tycker, Marcus. Du var där och rörde inte en min när hatet mot mig och alla andra muslimer uttalades.

Muharrem Demirok (C)

kommunalråd