Det nya styret för Linköping väljer i sin första budget att spara på kultur- och fritidsnämnden. Trots vackra ord i sitt samverkansprogram om att satsa på ett stärkt civilsamhälle, mer lokal kulturproduktion och på fler idrottsanläggningar får nämnden ett sparbeting på två miljoner. Varför? Varför just kultur- och fritidsnämnden som har en relativt liten budget och där alla pengar används för Linköpingsborna bästa, för att stärka föreningar och människor som vill vara aktiva, motionera, dansa eller spela teater?

Den borgerliga alliansen pekar också specifikt ut rubriken ”Mötesplatser” för sin besparing. Där finns verksamheten i Dansens hus där Lunnevads danselever och Linköpings balettförening har sin verksamhet. Det är Arbis med tjejverksamheten Diva och RFSL:s ungdomsverksamhet Liquid. Det är nyrenoverade Skylten där ungdomar kan spela musik, föreningar kan arrangera konserter, med två dansstudior för alla de unga som älskar att dansa, med ateljelokaler för Alkas konstnärer, med utställningslokal, café och mötesutrymmen – en fantastisk ny mötesplats för hela Linköping.

Under rubriken Mötesplatser finns också det nya kulturhuset Agora i Skäggetorp som invigs nu i vår. Agora ska ersätta den fritidsgård som försvann i och med en brand 2014. Samtidigt blir det ett kulturhus för hela Linköping. En plats där unga och gamla kan skapa, dansa och spela teater. Där kommer biblioteket inrymmas och Agora kommer att bli en viktig mötesplats för framtidens Linköping om nu inte Alliansens besparingar kommer att äventyra verksamheten.

Alliansen säger att de vill satsa på mer lokal kulturproduktion, på att Kulturskolan ska utveckla sin verksamhet för ökad integration, på fler fullstora hallar och en flerfunktionsanläggning. Hur ska det ske när ni nu börjar med att spara två miljoner på kultur- och fritidsnämndens budget? För oss låter det mest som tomma ord.

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Niklas Nåbo (S)

tillträdande vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden