Vi som bor på Pennygången i Göteborg fick i mars 2012 information från Stena Fastigheter (som äger Pennygången) om att våra lägenheter skulle totalrenoveras med hyreshöjningar på över 60 procent som följd. För en fyrarummare skulle det i faktiska pengar bli över 4 000 kronor i månaden.

Boende i Skarpan har från Riksbyggen nyligen fått information om att deras lägenheter ska totalrenoveras och att hyrorna ska höjas med 40 procent. Också här handlar det om flera tusenlappar i månaden.

Retoriken och metoderna som Riksbyggen nu använder gentemot sina hyresgäster är skrämmande lik retoriken som Stena har använt mot oss i Göteborg. Det är samma typ av maktspråk och ovilja till dialog med hyresgästerna. Riksbyggen försöker “göra en Stena” – att tvinga på hyresgästerna renoveringar och hyreshöjningar som leder till att majoriteten av hyresgästerna tvingas flytta.

Både Stena och Riksbyggen säger att de renoveringar som planeras är nödvändiga och omöjliga att genomföra på annat sätt. Inget utrymme lämnas för kompromisser med de som faktiskt bor i lägenheterna.

Både Stena och Riksbyggen försöker “söndra och härska”. Man väljer ut en mindre del av området och sätter in alla resurser på att försöka övertala hyresgästerna där. På Pennygången har resultatet blivit att mer än en tredjedel av lägenheterna i den första renoveringsetappen nu står tomma. I Skarpan har Riksbyggen valt att bara informera en mindre del av de boende – de som drabbas först. Brist på information gör människor rädda och osäkra, vilket gynnar fastighetsägarna.

Både Stena och Riksbyggen har valt att förminska de protester som uppstått. Stena menar att vi som protesterar är en liten grupp och att de flesta vill ha renoveringar/hyreshöjningar – trots att vi genom enkäter, namninsamling och manifestationer kunnat visa på motsatsen. På samma sätt påstår Riksbyggen att det bara är “några få” som är emot renoveringarna/hyreshöjningarna i Skarpan.

Vi på Pennygången var för knappt ett år sedan i samma sits som Skarpan är just nu. Stena var helt övertygade om att de kunde börja renovera i augusti 2012 – ännu har dock ingen renovering påbörjats och det beror på att vi har gjort motstånd.

Vi kommer att fortsätta kämpa. Både för vår egen skull men minst lika mycket för alla andra hyresgäster som sitter i samma båt som vi. Därför vill vi visa vårt stöd för Skarpan och uppmana boende att ta upp kampen emot omotiverade hyreshöjningar.