Debatt Replik på ”Sälj inte ut våra hyresrätter”, 4/4.

Sverigedemokraterna Linköpings tycker inte att Stångåstaden ska sälja ut hyresrätter på samma sätt som Socialdemokraterna gjorde under den gångna mandatperioden då de sålde ut 1 088 hyreslägenheter och studentbostäder till ett privat fastighetsbolag. Men om Stångåstaden ska sälja så spelar det i praktiken ingen roll om det är till innehavarna själva eller till ett annat bolag.

Det fundamentala problemet är inte organisationsformen man säljer till utan att man vid försäljningen förlorar rätten att förfoga över fastigheten. Sverigedemokraterna i Linköping tycker det är viktigt att det finns ett allmännyttigt bostadsbolag som innehar lägenheter som alla har råd att hyra.

Under den senaste mandatperioden så byggdes det mycket, men väldigt lite av det färdigställda är bostäder som en medelinkomsttagare kan anses ha råd med.

Det stora problemet med dagens marknad är att sedan 90-talet har boendekostnaden ökat markant och de som bor i hyresrätt betalar en stor andel av sin disponibla inkomst för sitt boende. Marknadens utbud har inte alls följt med befolkningsökningen och människor som är nya på bostadsmarknaden har inte den betalkraft som krävs för nybyggda bostäder.

Det är viktigt att flyttkedjorna kommer i gång så att de som redan är inne på bostadsmarknaden efterfrågar nybyggda lägenheter och lämnar efter sig lägenheten som är billigare som de med lägre betalkraft kan hyra.

Bostadspolitiken i stort är ett lapptäcke som behöver en helhetssyn för att på sikt kunna leverera det folk efterfrågar i stort. Här behövs det en bred överenskommelse som dessutom gör det rättvist för alla parter. Vi i Sverigedemokraterna är öppna för att diskutera med alla partier och intresseorganisationer för att göra det som är bäst för Linköpings medborgare.

Klas Ahlberg

Gruppledare Sverigedemokraterna Linköping