I sin senaste rapport ger Region Östergötlands revisorer en svidande kritik mot hur regionen jobbar med upphandling.

Man finner att det finns regelverk, förteckningar över ramavtal och därmed godkända leverantörer på en stor mängd av varor och tjänster. Ändå ser revisorerna att man ute i organisationen inte följer de avtal som träffats av yrkesinköparna, utan man vet bäst själv och gör egna inköp.

Det här leder till en vildvuxen upphandling utan kontroll. Det är i all huvudsak en ledningsfråga. Anser man att miljarderna ska få rulla fritt så är det här en lämplig modell. Men den är dyr för skattebetalarna.

Med ansvar för fyra miljarder krävs en inköpsorganisation som självklart har plats i koncernledningen. Just nu är inköparna lite av rundningsmärken trots god kompetens och erfarenhet av de juridiska krav som idag råder i den offentliga sektorn.

I den politiska beredningen för strategiska ägarfrågor, där oppositionen finns med, har vi vid flera tillfällen påtalats att det centrala inköpet har en alldeles för underordnad roll.

I slutänden är det dock en politisk fråga. Har Socialdemokraterna som nu sitter vid makten förstått komplexiteten och vikten av en välskött upphandlingsorganisation som har ett långtgående ansvar för produkten eller tjänsten? Svaret är tyvärr nej. Det har resulterat i att viktiga och kunniga kompetenser lämnat regionen och därmed orsakar ytterligare kostnader.

Bäst vore, så att säga, att ta sin Mats ur skolan men i väntan på valet så kan vi som opposition bara påpeka och anvisa vad som behöver göras.

Gary Sparrborn (M)

Per Jameson (M)

ledamöter i regionstyrelsen