Nyligen röstade riksdagen om att stoppa vinstuttagen i välfärden. Högern och SD röstade då tillsammans för att behålla bolagens möjlighet att ta ut vinster i skolan, barnomsorgen, LSS och äldreomsorgen. Högerpartierna och Sverigedemokraterna har nu tydligt visat vilkas ärenden de går. Vinstfesten på våra gemensamma skattepengar kan fortsätta ett tag till – tills väljarna har sagt sitt i nästa val.

Vänsterpartiet har hela tiden stått upp mot vinstjakten och tänker fortsätta göra det. Dessutom har vi majoriteten av folket med oss. De flesta svenskar anser inte att deras skattepengar ska hamna i fickorna på riskkapitalister eller i något skatteparadis, utan att de ska gå oavkortat till det de är avsedda för.

Högerpartierna och SD vet om att deras egna väljare inte gillar att de släpper lös börsbolagen att plocka vinst ur välfärden. Därför vill de inte gärna inte diskutera frågan. Men vi tror att väljarna ser vad som händer. Välfärden har förvandlats alltmer till en marknad där börsbolagen konkurrerar om kunderna. Barns rätt till kunskap, sjukas rätt till vård och äldres rätt till omsorg förvandlas till varor, vilka som helst, att producera så billigt som möjligt för att ge största möjliga vinst åt några få stora bolag, deras ägare och riskkapitalister.

Från 1990-talet har Sverige genomgått ett av de mest långtgående privatiseringsexperimenten i världen. Stora delar av den skattefinansierade välfärden – skolor, omsorg, vård – har öppnats upp för vinstdrivande bolag. Inte i något land tillåts vinstintresset på sådant sätt inom till exempel skolan. Länge var Vänsterpartiet tillsammans med fackföreningarna ensamma om att motsätta sig den utvecklingen. Efter senaste valet villkorade Vänsterpartiet budgetsamarbetet med regeringen mot att begränsningar av vinstuttagen i välfärden skulle utredas. Så fick vi även med oss motsträviga socialdemokrater och miljöpartister.

Det är ett grundläggande fel i vårt samhälle när vår välfärd styrs efter vinstintresse istället för efter behov. Vi ser hur det leder till ojämlika villkor, ökad segregation och försämrade löner och arbetsvillkor för de anställda. Snart är det val igen och vi kommer fortsätta kämpa för ett fungerande och rättvis välfärd och ställa högern och SD till ansvars för att de satt våra barn och äldre på börsen. Högerpartierna och SD måste få betala ett högt politiskt pris för att de prioriterar börsbolagens vinster framför elevernas och de äldres behov.

Nu gör vi genomförandet av den nya lagstiftningen till en valfråga. På valdagen den 9 september kan vi tillsammans se till att vinstjägarna försvinner från välfärden.

Peter Butros

ordförande Vänsterpartiet Östergötland

Jessica Eek

gruppledare Vänsterpartiet Linköping