Vättern är Europas femte största dricksvattentäkt och försörjer 300 000 människor med vatten. I Östergötland får städer som Motala och Vadstena sitt vatten härifrån. Fler städer, bland annat Stockholm, planerar att i framtiden ta sitt dricksvatten från sjön.

Frågan är om Vätterns nu kristallklara vatten kommer vara drickbart då?

1,5 kilometer från Vätterns strandlinje, mellan Ödeshög och Gränna, ligger Norra Kärr. Här vill det kanadensiska företaget Tasman Metals öppna en gruva, precis vid Vätterns tillrinningsområde.

Norra Kärr har en ovanligt hög koncentration av sällsynta jordartsmetaller, på engelska Rare Earth Elements (REE). Så hög, att området diskuteras som den fjärde viktigaste fyndigheten i världen. Dessa jordartsmetaller används vid tillverkningen av elektronik, såsom smartphones och datorer. Det råder just nu stor efterfrågan på världsmarknaden, efter REE. Många välkomnar de jobb som gruvan kommer att skapa. Men också kritiska röster höjs.

En gruva innebär ett enormt ingrepp i miljön. REE-brytning är dessutom en svår process. Det finns stor risk att miljöskadliga ämnen läcker ut och förorenar sjöar och vattendrag, om de inte tas om hand på rätt sätt. Utvinningen av jordartsmetaller har stängts ner på flera ställen i världen på grund av omfattande miljöförstöring, till exempel Mountain Passgruvan i USA, som stängdes ned 2002 efter att tusentals liter radioaktivt och giftigt vatten läckt ut.

Vättern är näringsfattig och extra känslig för utsläpp av näringsämnen, metaller och miljögifter. Dessutom ligger Norra Kärr vid en bristning i jordskorpan. Det är mycket svårt att bedöma vilka sprickor som kan uppkomma i samband med sprängningar i en eventuell gruva.

En gruva vid Norra Kärr är med andra ord mycket olämplig ur miljösynpunkt.

Kritiker ställer sig även frågan om gruvprojektet vid Norra Kärr är ekonomiskt försvarbart, då i princip all vinst kommer försvinna ut ur landet. Gruvbolag betalar ynka 0,5 promille av sina intäkter till svenska staten, i utbyte mot att få bryta mineraler. När Tasman Metals har hämtat det de vill ha om 20 år, kommer det att ha varit värt några jobbtillfällen? Om Vätterns vatten blir odrickbart, vem ska stå för kostnaderna?

Den planerade gruvan vid Norra Kärr är inte det enda exemplet på hur Sverige säljer ut sina naturresurser till vad många menar, ett alltför billigt pris. Gruvor planeras på flera håll i landet, mest uppmärksammat i Ojnareskogen på Gotland och i Tärnaby i Västerbotten.

Vi står vid ett vägskäl. Ett par årtiondens jobbtillfällen och ett utländskt företags vinstintressen vägs mot rent vatten, naturvärden och ansvar för framtiden. Vi unga undrar: vad vill vi egentligen lämna efter oss till kommande generationer?