Kristdemokraterna vill att Linköping tillsätter en kommunal Slöseriombudsman. Det är lovvärt att KD vill ta ansvar för att skattebetalarnas pengar används så effektivt som möjligt och tar strid emot många av de dumheter som Linköpingspolitikerna vill använda skattebetalarnas pengar till. Alla kommuner skulle behöva en egen Slöseriombudsman. Men det är inte kommunens uppgift att driva en sådan verksamhet – det skulle inte vara någonting annat än slöseri med skattepengar.

Vi betalar ungefär hälften av vår lön i skatt och de som är satta att förvalta våra gemensamma resurser skulle kunna bli betydligt bättre på att använda skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt. Linköping är knappast ett undantag. En ny simhall för upp emot en miljard kronor, kommunala elcyklar för 40 miljoner och ett kommunalt filmcentrum är bara några exempel på hur politikerna i Linköping slösar med skattebetalarnas pengar. Men minst lika viktigt som att sätta stopp för det mest uppenbara slöseriet är att offentlig verksamhet drivs så effektivt som möjligt.

En studie som konsultföretaget WSP gjort på uppdrag av Svenskt näringsliv visar att Linköping skulle kunna spara 649 miljoner per år om kostnaden för den kommunala verksamheten kunde sänkas till genomsnittsnivån av de kommuner som ger sina medborgare bäst välfärd till lägst kostnad. I Linköping är till exempel kostnaden för familjeomsorgen mer än 25 procent högre än vad den borde vara och grundskolan kostar mer än 15 procent mer än den borde.

Problemet med förslaget att inrätta en kommunal SlösO är att hon skulle vara beroende av de politiker och tjänstemän hon är satt att granska. Risken är att det skulle invagga medborgarna i en falsk trygghet att deras skattepengar används effektivt, fast det kanske inte alls är fallet.

Den som vill komma tillrätta med slöseriet i landets kommuner borde istället göra följande:

1. Ha lite självförtroende och säg nej till sådant som kommuner inte borde ägna sig åt. Det här brukar KD vara bra på i Linköping. Alltför många kommuner lägger miljontals kronor på saker de tror ska ”sätta kommunen på kartan” eller göra det ”mer attraktivt att bo” i kommunen. Men det är faktiskt en välfungerande arbetsmarknad och välfärd av hög kvalitet som får människor att flytta till Linköping.

2. Stärk den kommunala revisionen och ansvarsutkrävandet av ansvariga beslutsfattare genom att avpolitisera den revisionen och återinföra tjänstemannaansvar. I väntan på att riksdagen genomför dessa reformer, ge de kommunala revisorerna ökade möjligheter att genomföra externa granskningar av den kommunala verksamheten.

3. Teckna en prenumeration på Corren. Det är faktiskt media och andra oberoende parter som ska granska hur politiker och tjänstemän förvaltar våra gemensamma resurser.

Skattebetalarnas förening driver sedan 2010 Slöseriombudsmannen, vars uppgift är att granska hur skattebetalarnas pengar används. En anledning till att Slöseriombudsmannen varit så framgångsrik är just att verksamheten finansieras helt utan offentliga medel. Därmed står vi fria att granska vem vi vill, när vi vill. Det skulle aldrig en kommunal Slöseriombudsman göra.

Johan Gustafsson

Slöseriombudsmannen