Insändare Alkohol? Vad har det med 8 mars att göra?

Våld och trygghet kommer att vara ett tema valåret 2018. På internationella kvinnodagen 8 mars kommer ett stort antal tal och artiklar att handla om trakasserier och sexuella övergrepp i spåren av #metoo – med all rätt. Lika säkert är att bara undantagsvis kommer alkohol att lyftas fram i sammanhanget.

Enligt Brå och enligt en metastudie om alkohol och våld från 2017 är hälften av allt våld alkoholrelaterat. I Nationella trygghetsundersökningen 2015 uppgav 57 procent av offren för misshandel att de upplevde att förövaren var berusad. Män drabbas oftast i offentlig miljö men i våld i nära relation – oftast en kvinna som offer - har förövaren varit berusad i 49 procent av fallen enligt uppskattning från polisen.

Trygghet är en mänsklig rättighet. Vill man se en verklig förändring av våld och trakasserier, inte minst riktat mot kvinnor, måste alkohol in i debatten. Den som förtiger alkoholens roll bör reflektera över sin uppriktighet i att på allvar vilja öka kvinnors trygghet. Alkoholen gäller också hundratusentals barns trygghet.

Per-Åke Andersson

IOGT-NTO Östergötland