Insändare Med anledning av skandalerna i Svenska Akademien visades nyligen ett tv-program där ett sällskap av ålderstigna herrar – många över 70 år – lämnar efter ett sammanträde.

Den tidigare sekreteraren i akademien, Horace Engdahl, visade en arrogant attityd vid intervju i programmet i förvissning att ledamöterna kan sitta på livstid i akademien, inte att förglömma miljonpension och inkomst från akademien.

När Gustaf III år 1786 instiftade reglerna för Svenska akademien så var medelåldern i Sverige 34 år.

För de aderton ledamöterna – stolarna – är medelåldern 74 år, ej medräknade är de 5 vakanta stolarna.

Det är endast 4 medlemmar som är under 70 år:

- 2 ledamöter är 90 år eller äldre

- 4 ledamöter är 80 år eller äldre

Det är orimligt att dessa ålderstigna herrar skall vara med och besluta om Nobelpris för nutida litteratur.

I styrelser i offentlig verksamhet och i näringsliv kan ledamot verka till sin pensionering vid 65 års ålder eller högst 70 år och det borde vara en gräns för ledamöterna i Svenska Akademien.

Kung Gustaf III kunde instifta reglerna så för kung Carl XVI Gustaf är det dags att modernisera reglerna så att ledamöterna i akademien högst kan sitta kvar till 70 års ålder.

Bo-Inge Holmberg

Sturefors