Insändare Svenska Akademien förmår inte driva verksamheten längre, skriver drygt hundra svenska forskare i ett upprop. När det blir dags att återskapa Svenska Akademien krävs nog att kvarvarande ledamöter lämnar sina uppdrag, och att stadgarna moderniseras och uppdateras. Varannan stol damernas borde bli en självklarhet. Den första kvinnan som valdes in var Selma Lagerlöf, även då var det nödvändigt med ändringar i stadgarna. En jämställd Akademi behöver nio nya kvinnliga ledamöter och nio manliga. Akademiledamöter, som sätter institutionens litterära och humanistiska värden i främsta rummet, och inte sina egna intressen.

Deras huvuduppgift ska givetvis vara att utveckla det svenska språket med bland annat ordboksarbete för Svenska Akademins ordlista och Svenska Akademiens ordbok. Belöna framstående språkutvecklare med stipendier och priser, och utse årets Nobelpristagare i litteratur. Vem skall välja ut de som ska sitta på “stolarna”och hur länge ska de få sitta kvar på dem? I alla fall inte på livstid. Varför inte låta Nobelkommittén utse alla de “Aderton”?

Två kvinnor, som kan bidra till att utveckla en nykomponerad Akademi är författaren Lena Andersson och Jessika Gedin, SVT:s programledare för litteraturprogrammet Babel. Jessika Gedin är född 1970 och jämnårig med Lena Andersson. Hon aktualiserar spännande författare och deras verk i ett tiotal en-timmas-program vår och höst sedan 2012. Lena Andersson har hitills gjort succé med romanerna “Egenmäktigt förfarande” och “Utan personligt ansvar”, böckerna efterfrågas i ett 20-tal länder. Hon är dessutom litterraturkritiker i Svenska Dagbladet, krönikör i Dagens Nyheter och en av programledarna i Sveriges Radios program “Allvarligt talat".

Den svenska Akademien kan i nuvarande tillstånd inte fortsätta driva sin verksamhet, vilket över hundra forskare skrivit under på. Det räcker inte med att ge dagens kvarvarande ledamöter “Biblioterapi”. Nej, samtliga behöver bereda plats för nya friska krafter.

Claes Thulin