Insändare Den 12 maj är det cykelns dag. Cykeltrafiken är ett omdebatterat ämne men något som ofta glöms bort i debatten är barnperspektivet.

Vi är nog många som minns hur vi en gång lärde oss att cykla. Friheten det innebar att sedan ta sig fram på egen hand – runt kvarteret, till skolan och till fritidsaktiviteten. Men i dag cyklar inte barn lika mycket som tidigare. Sedan 1990 har andelen barn i åldern 7 till 14 som cyklar en genomsnittlig dag sjunkit från 24 till 15 procent. Det blir allt vanligare att föräldrar skjutsar barn till skola och fritidsaktiviteter. Ibland för att det är nödvändigt, men ofta för att trafiken upplevs som farlig eller för att det saknas gång- och cykelvägar.

Barnen behöver få tillbaka sin rörelsefrihet. Miljöpartiet vill att alla som är mogna att cykla själva ska kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter på ett säkert sätt. För det behövs en bra cykelinfrastruktur och en samhällsplanering som tar hänsyn till barn. Men även att barn får lära sig trafikregler och öva på cykling i skolan, så att de på ett säkert sätt ska kunna ta sig fram i trafiken. Kommunen bör också på olika sätt stötta barn och unga som vill cykla, till exempel genom att låna ut cyklar till barn som kommer från ekonomiskt svaga familjer.

Miljöpartiet vill:

- Skapa säkra gång- och cykelmiljöer kring förskolor, skolor och lokaler för fritidsaktiviteter.

- Bygga fler och separerade gång- och cykelvägar, så att gående och cyklister inte blandas.

- Att barn får lära sig trafikregler och säker cykling i skolan.

- Att barns perspektiv alltid ska beaktas i samhällsplaneringen.

Det är viktigt att barn kan ta sig fram på egen hand för att utvecklas och delta i aktiviteter. Barn ska växa upp i trygga miljöer, och det är vårt ansvar att skapa dem.

Rebecka Hovenberg (MP)

förstanamn på Miljöpartiets kommunfullmäktigelista i Linköping