Insändare I Corren 8/9 står det igen om byggplaner som hotar viktiga träd vid Folkungavallen. I mars skrev Corren om träd vid Folkungavallen, som kommunen ville fälla. Jag skrev en upprörd insändare i protest mot detta och påpekade att Linköping var en grön stad för 50 år sedan då vi kom hit.

Det var, efter Malmö, Sveriges grönaste stad. Tänk så framsynta politiker det fanns då, innan man visste någonting om världens klimatkris.

Nu när alla vet hur vår planet hotas av ett allt varmare klimat på grund av koldioxidutsläpp vill kommunen hugga ner stora vackra, nyttiga träd för att bygga hus. Men människor som bor i staden mår bara bra av att här finns många träd, som tar upp koldioxid och släpper ut syre. Stoppa dessa planer! Anpassa byggnation efter var träden finns i stället för tvärtom.

Nu står mitt och fleras hopp till att mark- och miljödomstolen i Växjö säger nej.

Åsa Fahlbeck