Insändare Det är lovvärt att våra politiker nu gripit sig an att minska arbetslösheten i kommunen genom att ge 500 arbetslösa som lever på försörjningsstöd möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och då erbjuda arbete i någon kommunal verksamhet. Det är inte mer än rätt att man på det sättet vill ge något positivt tillbaka för den misslyckade migrationspolitiken.

Med övertygelse kan man säga att det inom till exempel Stångåstaden, Arenabolaget, kommunens fastighetsbolag, Tekniska verken, räddningstjänsten, skolan och idrottsanläggningar finns arbetsuppgifter som med god introduktion och mentorshjälp kan utföras av arbetslösa.

Det finns ett stort feltänk som har uttalats vid andra tillfällen då det gällt att få fram arbeten till arbetslösa, inte minst hos våra rikspolitiker. Det är att utan urskiljning placera de arbetslösa inom omsorgen. Det är en lösning på problemet som anställda inom barnomsorgen och äldreomsorgen har reagerat emot. Det kan tolkas som om det är arbeten som det inte behöver några särskilda kunskaper för att klara av. Inget är mer felaktigt.

De som kommer i kontakt med skola/förskola vet vad dess personal har för ansvar gentemot barn och föräldrar och på vad sätt de utför sina arbetsuppgifter.

Inom äldreomsorgen vill jag lyfta fram hemtjänsten vars personal som av olika orsaker har en pressad arbetssituation och som redan i dagsläget får ta emot nyanställda utan tillräckliga kunskaper om vad det innebär att arbete med äldre och handikappade.

Tidigare krav på att det krävs undersköterskeutbildning för att få arbeta inom hemtjänsten har i praktiken tagits bort. Det är en oförrätt mot de människor som har ett stort ansvar när det gäller att ta hand om äldre och handikappade som bland annat efter svåra operationer för tidigt skickas hem till sitt eget boende och andra som har ett stort omvårdnadsbehov. Ett arbete inom hemtjänsten innebär att man har fallenhet inför jobbet och att man utan språksvårigheter kan föra ett samtal med kollegor och vårdtagare.

Bertil Jacobsson