Insändare Svar på "Gåtfullt agerat av Gamla Linköping", 5/6.

Det är verkligen ett stort engagemang kring Friluftsmuseet Gamla Linköping i många olika frågor. Vi från kultur- och fritidsförvaltningen är vana vid åsikter som uttrycks och känslor som vädras, det är som det ska vara.

Hans Zettby och Per Sjöswärd frågar i artikeln "Gåtfullt agerat av Gamla Linköping" om vad som ligger bakom beslutet att inte anlita de gårdsmusikanter som tidigare har spelat i Gamla Linköping.

I debatten kring gårdsmusikanterna så är det individer inblandade, vilket gör att vi måste ta hänsyn till deras integritet. När det kommer till hur vi löser dessa situationer så är det viktigt för oss att ta diskussioner och samtal direkt med de inblandade och inte via andra kanaler. Beslutet är grundat på att vi ska ha en bra arbetsmiljö för de som arbetar i Gamla Linköping, men också att besökarna ska mötas av en positiv miljö.

Det är tydligt, både i arbetsmiljölagen och i våra styrande dokument, att chefen har ett stort och viktigt ansvar kopplat till arbetsmiljön. Vi har rutiner för hur och i vilken grad chefer ska agera. Jag vill bestämt dementera att beslutet skulle grundas på några personliga skäl. Vår museichef har agerat helt i enlighet med de regler vi har för en god arbetsmiljö.

Gamla Linköping är ett levande museum där vi alla ska trivas och där vi självklart också ska ha musik. Formerna för detta kan skifta över tid men det ligger alltid i Friluftsmuseets idé att skapa en bra mötesplats för alla som finns där och för dem som kommer dit.

Karin Olanders

kultur- och fritidsdirektör Linköpings kommun